Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Obsługa bankowa w samorządach

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Agnieszka Drożdżal, Jerzy Wysocki

Zasady zamawiania usług polegających na prowadzeniu oprocentowanych rachunków bankowych i lokat, jak również pozyskiwaniu kredytu, a także emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Dlatego też, jeżeli chcemy zamówić usługę bankową, musimy rozpatrzyć jej koszty, a więc, ile rzeczywiście będziemy musieli za nią zapłacić.

 

Pzp przewiduje wyjątki, które umożliwiają niestosowanie jej przepisów w nabywaniu usług finansowych (art. 4 pkt 2-2a, 3 lit. b pzp). W pozostałych przypadkach musimy stosować zapisy pzp, oczywiście jeśli szacunkowa wartość zamówienia przekroczy wartość 14 tys. euro.

 

Zamawianie usługi polegającej na obsłudze bankowej jednostki czy też usługi kredytowej często może być wręcz niemożliwe bez zapoznania się ze znaczeniem wielu specjalistycznych pojęć, które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia sposobu realizacji ww. usług i przygotowania poprawnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (patrz ramka: „Niezbędne pojęcia”).

 

Gdy przebrniemy przez najważniejsze określenia, możemy zastanowić się nad opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku usługi związanej z prowadzeniem rachunku bankowego powinniśmy zwrócić uwagę na elementy, które są powiązane z potrzebami zamawiającego, a jednocześnie wpływają na koszt przyszłej umowy. Zamawiający powinien określić, jakiego zakresu usługi oczekuje, włącznie z wielkościami spodziewanych obrotów, wymagając od dostawcy usługi podania kosztów związanych z tą usługą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne