Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Obliczanie ceny (cz. 3)

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na przedmiarze robót.

W dwóch poprzednich artykułach podane zostały przykładowe zapisy, które należy zamieszczać w siwz i we wzorze umowy odnośnie wynagrodzenia ryczałtowego oraz kosztorysowego, gdzie podstawą obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. W tym numerze podane zostaną przykładowe zapisy siwz dla wynagrodzenia kosztorysowego, gdzie podstawą obliczenia ceny oferty jest przedmiar robót sporządzony przez zamawiającego.

Kompleksowa informacja

Sposób, w jaki ma być wyliczona cena oferty, określa zamawiający. Dokonuje tego w siwz, gdzie – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) – musi zawrzeć opis sposobu obliczenia ceny. Sposób ten powinien odnosić się wprost do przyjętej formy wynagrodzenia za wykonanie zamówienia publicznego.

 

Forma wynagrodzenia wykonawcy powinna być przedstawiona przez zamawiającego w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólnych warunkach umowy albo we wzorze umowy, który dołączany jest do siwz.


Art. 630 kc

 

§ 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonywał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne