Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Usługi pocztowe

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: Anna Piecuch

Przed udzieleniem zamówienia na świadczenie usług pocztowych każdy zamawiający powinien ustalić – w bardzo precyzyjny sposób – z jakim rodzajem zamówienia ma do czynienia oraz które przepisy obowiązującego prawa mają do niego zastosowanie.

W związku z koniecznością dostosowania polskiego prawa pocztowego do dyrektyw Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do wprowadzenia nowych regulacji w tym zakresie do 31 grudnia 2012 r.

Zamawianie usług pocztowych przysparza wiele problemów podmiotom, które zobowiązane są do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych (dalej: pzp). Przed udzieleniem zamówienia na świadczenie usług pocztowych każdy zamawiający powinien ustalić – w bardzo precyzyjny sposób – z jakim rodzajem zamówienia ma do czynienia oraz które przepisy obowiązującego prawa mają do niego zastosowanie.

Powszechne, zastrzeżone i niepriorytetowe

Definicja usług pocztowych znajduje się w art. 2 ust. 1 prawa pocztowego (dalej: pr. pocz.). Wyróżnia się powszechne usługi pocztowe (art. 3 pkt 25 pr. pocz), w skład których wchodzą również zastrzeżone usługi pocztowe.

 

Ustawodawca przyznał operatorowi pocztowemu Poczcie Polskiej S.A. wyłączność na świadczenie powszechnych usług pocztowych zastrzeżonych (art. 47 ust. 1 pr. pocz.). Nie jest to jednak monopol bezwzględny, gdyż pozostali operatorzy mogą również wykonywać zastrzeżone usługi pocztowe, pod warunkiem że opłata za taką przesyłkę będzie nie niższa niż dwuipółkrotność opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki listowej, stanowiącej przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku powszechnych usług pocztowych operatora publicznego (art. 47 ust. 2 pr. pocz).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne