Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Problematyczne zamówienia „in house”

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: Ewa Żmuda

Pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za zamówienia publiczne coraz częściej stają przed dylematem, czy składając zamówienie do jednostki powiązanej, muszą stosować procedury zamówień publicznych.

Pojęcie zamówień „in house” zostało wykształcone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawny ETS) i obejmuje zamówienia udzielane przez instytucje zamawiające podległym sobie podmiotom.

Warunki wyłączenia

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w sposób bardzo precyzyjny określa w art. 4, w jakich przypadkach podmiot zobligowany do jej stosowania nie musi przeprowadzać omawianych w niej procedur.

 

Dzięki art. 4 pkt 13 pzp z wyłączenia dotyczącego obowiązku stosowania pzp korzystają od sierpnia 2010 r. nie tylko ograny administracji rządowej, ale również, a może i przede wszystkim, organy władzy publicznej pełniące funkcje organu założycielskiego. Takim organem założycielskim może być np. gmina, która po nowelizacji ustawy o finansach publicznych ma prawo do tworzenia samorządowych zakładów budżetowych, które funkcjonują w jej strukturze.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne