Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Unieważnienie przetargów

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: mec. Agnieszka Suchecka
Tagi:    oświadczenie

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka


Czy można unieważnić przetarg bez podania przyczyny lub z podaniem innych przyczyn niż te określone w art. 93 ust. 1 oraz ust. 1a pzp?

 

Prawo zamówień publicznych nie daje możliwości unieważnienia postępowania z innych powodów niż wymienione w art. 93 ust. 1 i 1a pzp. Artykuł 93 ust. 1 pzp zawiera zamknięty katalog przyczyn skutkujących unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia. Wyczerpująca lista przypadków unieważnienia oznacza, że nie można przepisu tego dowolnie modyfikować lub poddawać wykładni rozszerzającej (zob. wyrok KIO z 11 sierpnia 2010 r., KIO/UZP 1604/10). Wystąpienie co najmniej jednej z wymienionych w tym przepisie okoliczności musi prowadzić do unieważnienia postępowania. Regulacja ujęta w art. 93 ust. 1a pzp ma natomiast charakter fakultatywny. Zamawiający jest zatem uprawniony, a nie zobowiązany do unieważnienia postępowania, jeśli nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków pomocy z EFTA, które zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

 

Mając na względzie przepisy pzp, nie jest możliwe unieważnienie postępowania bez wskazania przyczyny. Artykuł 93 ust. 3 pzp wskazuje wprost, że czynność unieważnienia postępowania powinna zostać przez zamawiającego uzasadniona, a uzasadnienie powinno polegać na wskazaniu podstawy faktycznej i prawnej unieważnienia. Zamawiający, unieważniając postępowanie, może jedynie swe rozstrzygnięcie oprzeć na jednej lub kilku przyczynach, o których mowa w art. 93 ust. 1 lub 1a pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne