Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Powiązane artykuły

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Zmiana terminu zakończenia robót

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
Tagi:    szkoda   siwz   fidic

Przedłużanie umów może skutkować korektą wydatków kwalifikowanych – zwłaszcza gdy spółka realizująca inwestycję korzysta ze środków unijnych. Warto więc przyjrzeć się wątpliwościom związanym z art. 144 pzp.

W praktyce stosowania prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) wiele wątpliwości budzi art. 144 pzp. Przepis ten zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano wykonawcę, chyba że zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Ustawodawca nie wskazuje jednak, jakie zmiany umowy należy traktować jako istotne.

 

Przypadki przedłużania terminów realizacji umowy zdarzają się stosunkowo często. Strony powołują się wówczas na wystąpienie okoliczności uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie, jak również na brak możliwości uprzedniego przewidzenia tych okoliczności.

Problem z nieprzewidzianymi okolicznościami

Przedłużanie umów, spotykane niezwykle często w branży budowlanej, może mieć bolesne konsekwencje finansowe, zwłaszcza gdy spółka, realizując określoną inwestycję, korzysta ze środków unijnych. Wspomnieć można tu o środkach Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska wykorzystywanych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: NFOŚiGW).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne