Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Formy uczestnictwa w postępowaniu

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Ustawodawca umożliwił wykonawcom niesamodzielny udział w postępowaniu. Każda z dostępnych form takiego uczestnictwa generuje jednak pewnego rodzaju ryzyka, które mogą skutkować zakłóceniami w realizacji zamówienia.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dopuszcza różne formy uczestnictwa wykonawców w postępowaniu. Oprócz możliwości samodzielnego ubiegania się o realizację zamówienia akceptowalne są również „formy grupowe”, np. konsorcjum, realizacja zamówienia z udziałem podwykonawców lub na podstawie potencjału podmiotu trzeciego. Zaznaczyć jednak należy, że ani podwykonawcy, ani podmiot trzeci, „udostępniający” nie nabywają w postępowaniu statusu wykonawcy. Celem ustawodawcy umożliwiającego tak zróżnicowane formy uczestnictwa było niewątpliwie zwiększenie konkurencyjności postępowań i ułatwienie dostępu do rynku firmom, które od niedawna prowadzą działalność gospodarczą lub nie posiadają wystarczających środków bądź zasobów do samodzielnej realizacji zamówienia. Oprócz niewątpliwych korzyści każda z powyższych form generuje jednak pewnego rodzaju ryzyka, które mogą skutkować zakłóceniami w realizacji zamówienia.

Konsorcjum jako wykonawca w zamówieniu

Na podstawie art. 23 pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając jednocześnie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne