Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Formy uczestnictwa w postępowaniu

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Ustawodawca umożliwił wykonawcom niesamodzielny udział w postępowaniu. Każda z dostępnych form takiego uczestnictwa generuje jednak pewnego rodzaju ryzyka, które mogą skutkować zakłóceniami w realizacji zamówienia.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) dopuszcza różne formy uczestnictwa wykonawców w postępowaniu. Oprócz możliwości samodzielnego ubiegania się o realizację zamówienia akceptowalne są również „formy grupowe”, np. konsorcjum, realizacja zamówienia z udziałem podwykonawców lub na podstawie potencjału podmiotu trzeciego. Zaznaczyć jednak należy, że ani podwykonawcy, ani podmiot trzeci, „udostępniający” nie nabywają w postępowaniu statusu wykonawcy. Celem ustawodawcy umożliwiającego tak zróżnicowane formy uczestnictwa było niewątpliwie zwiększenie konkurencyjności postępowań i ułatwienie dostępu do rynku firmom, które od niedawna prowadzą działalność gospodarczą lub nie posiadają wystarczających środków bądź zasobów do samodzielnej realizacji zamówienia. Oprócz niewątpliwych korzyści każda z powyższych form generuje jednak pewnego rodzaju ryzyka, które mogą skutkować zakłóceniami w realizacji zamówienia.

Konsorcjum jako wykonawca w zamówieniu

Na podstawie art. 23 pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, ustanawiając jednocześnie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne