Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Oferta a wniosek – porównanie

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: Mariusz Partyka

Biorąc pod uwagę przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące wyjaśnień i możliwości przedłużania terminów w konsekwencji zmiany ogłoszenia – w przypadku składania wniosku wykonawca jest na gorszej pozycji niż w przypadku składania oferty.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie definiuje ani oferty, ani wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej: wniosku). Przy ich definiowaniu należy posłużyć się kodeksem cywilnym (dalej: kc) na podstawie art. 14 pzp.

Zakres pojęciowy

Zarówno oferta, jak i wniosek stanowią oświadczenie woli wykonawcy, przy czym oferta to oświadczenie woli (art. 66 § 1 kc), obejmujące istotne postanowienia przyszłej umowy (przede wszystkim sposób wykonania zamówienia i cenę, za jaką wykonawca je wykona), a wniosek to jedynie oświadczenie woli co do chęci uczestnictwa w postępowaniu (art. 60 kc).

 

Wnioski składane są w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, licytacji elektronicznej1. Sam wniosek – w odróżnieniu od oferty – nie kształtuje żadnego stosunku zobowiązaniowego. Tak więc zarówno w trybach, gdzie wniosek występuje, jak i w trybach, nazwijmy je – „bezwnioskowych” – dopiero złożenie oferty powoduje powstanie zobowiązania po stronie wykonawcy. Sam wniosek nie jest ani innym rodzajem oferty, ani jej częścią. Po złożeniu wniosku wykonawca może oferty w ogóle nie składać, a zamawiającemu nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne