Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Oferta a wniosek – porównanie

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: Mariusz Partyka

Biorąc pod uwagę przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące wyjaśnień i możliwości przedłużania terminów w konsekwencji zmiany ogłoszenia – w przypadku składania wniosku wykonawca jest na gorszej pozycji niż w przypadku składania oferty.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) nie definiuje ani oferty, ani wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej: wniosku). Przy ich definiowaniu należy posłużyć się kodeksem cywilnym (dalej: kc) na podstawie art. 14 pzp.

Zakres pojęciowy

Zarówno oferta, jak i wniosek stanowią oświadczenie woli wykonawcy, przy czym oferta to oświadczenie woli (art. 66 § 1 kc), obejmujące istotne postanowienia przyszłej umowy (przede wszystkim sposób wykonania zamówienia i cenę, za jaką wykonawca je wykona), a wniosek to jedynie oświadczenie woli co do chęci uczestnictwa w postępowaniu (art. 60 kc).

 

Wnioski składane są w przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnym, licytacji elektronicznej1. Sam wniosek – w odróżnieniu od oferty – nie kształtuje żadnego stosunku zobowiązaniowego. Tak więc zarówno w trybach, gdzie wniosek występuje, jak i w trybach, nazwijmy je – „bezwnioskowych” – dopiero złożenie oferty powoduje powstanie zobowiązania po stronie wykonawcy. Sam wniosek nie jest ani innym rodzajem oferty, ani jej częścią. Po złożeniu wniosku wykonawca może oferty w ogóle nie składać, a zamawiającemu nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne