Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Manipulacja wynikiem postępowania

Data publikacji: 03-12-2012 Autor: Anna Wojtczyk
Autor: Rys. A. Szczęsna
Autor: Rys. D. Stańda

Zawsze istnieje ryzyko próby manipulowania przetargiem – nie tylko po stronie zamawiającego, ale i wykonawcy. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Nierzadko zdarza się, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) przygotowywana jest w taki sposób, aby umożliwić zamawiającemu manipulowanie sposobem rozstrzygnięcia postępowania. Taką celową manipulacją może być np. niedokładny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwiający rzetelne przygotowanie oferty albo określanie przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych technicznych określeń, ale tak szczegółowych, że wskazują one na określonego wykonawcę1.

Główne grzechy zamawiających

Dopuszczalny stopień szczegółowości wymogów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia zależy od przyjętych standardów rynkowych oraz uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zasady wynikające z art. 29 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) mają służyć zwiększeniu efektywności wydatkowania środków publicznych oraz zapobieżeniu zmowie zamawiającego z producentem lub dilerem konkretnego producenta2.

Zbytnia precyzja

Głównym zarzutem stawianym zamawiającym w tym zakresie jest opis przedmiotu zamówienia na podstawie katalogów jednego z producentów. Jest to działanie utrudniające uczciwą konkurencję. Warto też podkreślić, że opisywanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie rygorystycznych wymagań, nieuzasadnionych potrzebami zamawiającego, będzie uprawdopodobniało naruszenie uczciwej konkurencji3.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne