Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zdanie odrębne członka komisji przetargowej

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Agnieszka Adach, mec. Robert Mikulski
Autor: Fot. W. Benicewicz, Ingram Publishing
Autor: Piotr Kanarek

Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane przez wszystkich członków komisji przetargowej?

Instytucja komisji przetargowej została wprowadzona do systemu zamówień publicznych 10 stycznia 2002 r. na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (DzU z 2001 r., nr 113, poz. 1208). Przed wejściem w życie ww. ustawy powołanie komisji przetargowej zależało wyłącznie od organizacyjnej formy zamawiającego, a nie jak ma to miejsce w chwili obecnej – od wartości udzielanego zamówienia publicznego.

Charakter komisji

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759), dalej: pzp, kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. Fakultatywnie może tego dokonać, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp oraz w sytuacji udzielenia zamówienia sektorowego (art. 138b ust. 1 pzp).

 

Jeżeli w sytuacjach, o których mowa w art. 19 ust. 2 oraz 138b ust. 1 pzp, kierownik zamawiającego nie powoła komisji przetargowej, musi wskazać konkretną osobę, która będzie zobowiązana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (art. 18 ust. 2 pzp). Określenie takiej osoby powinno nastąpić w akcie wewnętrznym zamawiającego (np. w postaci zarządzenia, uchwały, regulaminu) lub w pełnomocnictwie. Jeżeli kierownik zamawiającego nie dokona takiej czynności, obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania spoczywa na nim samym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne