Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zdanie odrębne członka komisji przetargowej

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Agnieszka Adach, mec. Robert Mikulski
Autor: Fot. W. Benicewicz, Ingram Publishing
Autor: Piotr Kanarek

Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane przez wszystkich członków komisji przetargowej?

Instytucja komisji przetargowej została wprowadzona do systemu zamówień publicznych 10 stycznia 2002 r. na mocy ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (DzU z 2001 r., nr 113, poz. 1208). Przed wejściem w życie ww. ustawy powołanie komisji przetargowej zależało wyłącznie od organizacyjnej formy zamawiającego, a nie jak ma to miejsce w chwili obecnej – od wartości udzielanego zamówienia publicznego.

Charakter komisji

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759), dalej: pzp, kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne. Fakultatywnie może tego dokonać, jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp oraz w sytuacji udzielenia zamówienia sektorowego (art. 138b ust. 1 pzp).

 

Jeżeli w sytuacjach, o których mowa w art. 19 ust. 2 oraz 138b ust. 1 pzp, kierownik zamawiającego nie powoła komisji przetargowej, musi wskazać konkretną osobę, która będzie zobowiązana do przygotowania i przeprowadzenia postępowania (art. 18 ust. 2 pzp). Określenie takiej osoby powinno nastąpić w akcie wewnętrznym zamawiającego (np. w postaci zarządzenia, uchwały, regulaminu) lub w pełnomocnictwie. Jeżeli kierownik zamawiającego nie dokona takiej czynności, obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania spoczywa na nim samym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne