Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Usługa a świadczenie

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Piotr Szyszło

Zasady kontraktowania świadczeń i usług medycznych na podstawie prawa zamówień publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Pojęcia „usługi zdrowotne” i „świadczenia zdrowotne” („świadczenia medyczne”) bardzo często używane są zamiennie, tymczasem do każdej z nich mają zastosowanie inne przepisy prawa. Kwestie związane z udzieleniem zamówień na usługi zdrowotne reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zaś kwestie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zm.), dalej: uśoz, oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89), dalej: uzoz, których przepisy przewidują specjalne tryby ich zamawiania, z wyłączeniem przepisów pzp.

Usługi zdrowotne

Pojęcie „usług zdrowotnych” nie zostało zdefiniowane w pzp, natomiast przy okazji nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. (DzU z 2008 r. nr 171, poz. 1058) w ogóle zostało wyeliminowane z treści ustawy, które pod egidą uprzednio obowiązującej ustawy zostały wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 9 (w przypadku usług zdrowotnych zamawiający mógł nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).

 

Art. 5 ust. 1 tzw. dużej nowelizacji pzp, która weszła w życie 29 stycznia 2010 r., w swoich zapisach w sprawie m.in. usług zdrowotnych odsyła zainteresowanych do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (DzU nr 12, poz. 68), gdzie w załączniku nr 2 usługi zdrowotne są wymienione razem z usługami socjalnymi jako usługi niepriorytetowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne