Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Usługa a świadczenie

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Piotr Szyszło

Zasady kontraktowania świadczeń i usług medycznych na podstawie prawa zamówień publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Pojęcia „usługi zdrowotne” i „świadczenia zdrowotne” („świadczenia medyczne”) bardzo często używane są zamiennie, tymczasem do każdej z nich mają zastosowanie inne przepisy prawa. Kwestie związane z udzieleniem zamówień na usługi zdrowotne reguluje ustawa Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), zaś kwestie związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2004 r. nr 210, poz. 2135 ze zm.), dalej: uśoz, oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89), dalej: uzoz, których przepisy przewidują specjalne tryby ich zamawiania, z wyłączeniem przepisów pzp.

Usługi zdrowotne

Pojęcie „usług zdrowotnych” nie zostało zdefiniowane w pzp, natomiast przy okazji nowelizacji z dnia 4 września 2008 r. (DzU z 2008 r. nr 171, poz. 1058) w ogóle zostało wyeliminowane z treści ustawy, które pod egidą uprzednio obowiązującej ustawy zostały wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 9 (w przypadku usług zdrowotnych zamawiający mógł nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, wadium, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę, licytacji elektronicznej, przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki oraz obowiązku informowania prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).

 

Art. 5 ust. 1 tzw. dużej nowelizacji pzp, która weszła w życie 29 stycznia 2010 r., w swoich zapisach w sprawie m.in. usług zdrowotnych odsyła zainteresowanych do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (DzU nr 12, poz. 68), gdzie w załączniku nr 2 usługi zdrowotne są wymienione razem z usługami socjalnymi jako usługi niepriorytetowe.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne