Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Nie wiadomo dlaczego, ale ustawodawca upodobał sobie w pzp liczbę 3, wyznaczając często trzydniowe terminy na różnego rodzaju czynności. Co jeszcze wiąże się w zamówieniach z trójką?

TRZY CECHY spełniane łącznie definiują zamówienie publiczne: 
1) odpłatna umowa, 

2) zawierana między zamawiającym a wykonawcą, 

3) której przedmiotem jest dostawa, usługa lub robota budowlana.

 

TRZY TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, określane jako podstawowe, mają do dyspozycji zamawiający sektorowi (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem).

 

TRZY OSOBY to minimalna liczba członków komisji przetargowej powoływanej obligatoryjnie w postępowaniach powyżej progów unijnych; spośród nich powinien być wskazany przewodniczący i sekretarz komisji.

 

TRZY MIESIĄCE to maksymalny termin ważności wartości szacunkowej ustalonej przed wszczęciem postępowania dla dostaw i usług.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne