Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Nie wiadomo dlaczego, ale ustawodawca upodobał sobie w pzp liczbę 3, wyznaczając często trzydniowe terminy na różnego rodzaju czynności. Co jeszcze wiąże się w zamówieniach z trójką?

TRZY CECHY spełniane łącznie definiują zamówienie publiczne: 
1) odpłatna umowa, 

2) zawierana między zamawiającym a wykonawcą, 

3) której przedmiotem jest dostawa, usługa lub robota budowlana.

 

TRZY TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, określane jako podstawowe, mają do dyspozycji zamawiający sektorowi (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem).

 

TRZY OSOBY to minimalna liczba członków komisji przetargowej powoływanej obligatoryjnie w postępowaniach powyżej progów unijnych; spośród nich powinien być wskazany przewodniczący i sekretarz komisji.

 

TRZY MIESIĄCE to maksymalny termin ważności wartości szacunkowej ustalonej przed wszczęciem postępowania dla dostaw i usług.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne