Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jak dobrać kadrę

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: Marcin Piątek

W jaki sposób zorganizować udzielanie zamówień publicznych w małym urzędzie gminnym? Czy postawić od początku na dobrze wykształconą kadrę czy też dopiero taki zespół z czasem sobie wyszkolić?

Każdy wójt, jako kierownik urzędu, gdy musi udzielić zamówienia publicznego, staje przed problemem stworzenia efektywnych mechanizmów, które umożliwią przeprowadzanie takich postępowań. Na początku potrzebuje odpowiednich informacji o funkcjonowaniu własnego urzędu, takich jak np.:

1) liczba oraz wartość udzielanych w roku budżetowym przez urząd zamówień publicznych,

2) wyniki kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w omawianej tematyce (najczęstsze nieprawidłowości występujące w postępowaniach),

3) zasady planowania zamówień publicznych w urzędzie.

 

W tworzeniu sprawnych struktur organizacyjnych w zakresie zarządzania zamówieniami publicznymi, poza wspomnianym wyżej szerokim spect­rum wiedzy merytorycznej o urzędzie, niezaprzeczalnie ważną rolę odgrywa czynnik ludzki, który istotnie wpływa na jakość i skuteczność wprowadzanych przez wójta (kierownika jednostki) rozwiązań. To oznacza, że potencjał kadrowy (znajomość tego potencjału) jest podstawą skuteczności zabiegów organizacyjnych kierownika jednostki, a jednocześnie punktem wyjścia do podjęcia decyzji w zakresie ewentualnych zmian.  O jakości tego potencjału decydują co najmniej następujące czynniki:

– poziom przygotowania merytorycznego urzędników do realizacji zamówień publicznych,

– przygotowanie (nastawienie) urzędników do zmian/wyzwań,

– możliwość uczenia się/dokształcania w zakresie zamówień publicznych wśród urzędników,

– stopień zaangażowania urzędników w prace organizacji (urzędu gminnego),

– wiek kadry urzędniczej.

 

O jakości zarządzania powyższym potencjałem decyduje natomiast profesjonalizm kadry kierowniczej (wójta), tj. własne plany kierownika, wyznaczane cele, osobowość kierownika, kompetencje intelektualne, emocjonalne (samoświadomość, samokontrola, samoocena, świadomość swoich słabych i mocnych stron), społeczne (empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca, poszanowanie odmienności) oraz prakseologiczne (motywacja, zdolności adaptacyjne, sumienność, pragnienie zdobywania wiedzy)1.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne