Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Roboty zamienne

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie.

Zanim dojdzie do realizacji obiektu budowlanego, wykonawca musi wykonać wiele skomplikowanych czynności. Opisuje je dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumenty te służą opisowi przedmiotu zamówienia i przekazują wykonawcy – w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości – oczekiwania zamawiającego. Aby zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotować część ww. dokumentacji, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, w szczególności dotyczy to projektu budowlanego. Jednak na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, tak samo jak do przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych uprawnień czy nawet specjalistycznego wykształcenia.

Błędy w dokumentacji

Przy zamawianiu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zamawiający w wielu przypadkach posługuje się kryterium ceny.  Obowiązek obiektywnej oceny (zapisany w ustawie Prawo zamówień publicznych – dalej: pzp) faktycznie wyeliminował z oceny walory techniczne, technologiczne, użytkowe, wizualne i estetyczne obiektu budowlanego. Nie dotyczy to oczywiście wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na warunkach konkursu. W przetargu nieograniczonym liczy się natomiast faktycznie tylko cena, a niekoniecznie nowoczesne rozwiązanie. Dlatego więc opis przedmiotu zamówienia poprzez dokumentację projektową, a zwłaszcza zestawienie niezbędnych robót w układzie kosztorysowym, często nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do wykonania obiektu budowlanego. Potwierdzeniem tego jest lawina pytań i wątpliwości wykonawców wskazujących na braki i niekompletność przygotowanych przez zamawiającego materiałów do przetargu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne