Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Roboty zamienne

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie.

Zanim dojdzie do realizacji obiektu budowlanego, wykonawca musi wykonać wiele skomplikowanych czynności. Opisuje je dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumenty te służą opisowi przedmiotu zamówienia i przekazują wykonawcy – w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości – oczekiwania zamawiającego. Aby zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotować część ww. dokumentacji, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, w szczególności dotyczy to projektu budowlanego. Jednak na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, tak samo jak do przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych uprawnień czy nawet specjalistycznego wykształcenia.

Błędy w dokumentacji

Przy zamawianiu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zamawiający w wielu przypadkach posługuje się kryterium ceny.  Obowiązek obiektywnej oceny (zapisany w ustawie Prawo zamówień publicznych – dalej: pzp) faktycznie wyeliminował z oceny walory techniczne, technologiczne, użytkowe, wizualne i estetyczne obiektu budowlanego. Nie dotyczy to oczywiście wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na warunkach konkursu. W przetargu nieograniczonym liczy się natomiast faktycznie tylko cena, a niekoniecznie nowoczesne rozwiązanie. Dlatego więc opis przedmiotu zamówienia poprzez dokumentację projektową, a zwłaszcza zestawienie niezbędnych robót w układzie kosztorysowym, często nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do wykonania obiektu budowlanego. Potwierdzeniem tego jest lawina pytań i wątpliwości wykonawców wskazujących na braki i niekompletność przygotowanych przez zamawiającego materiałów do przetargu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne