Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Roboty zamienne

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Jerzy Wysocki
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie.

Zanim dojdzie do realizacji obiektu budowlanego, wykonawca musi wykonać wiele skomplikowanych czynności. Opisuje je dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumenty te służą opisowi przedmiotu zamówienia i przekazują wykonawcy – w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości – oczekiwania zamawiającego. Aby zgodnie z obowiązującymi przepisami przygotować część ww. dokumentacji, należy posiadać odpowiednie uprawnienia, w szczególności dotyczy to projektu budowlanego. Jednak na wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, tak samo jak do przygotowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych uprawnień czy nawet specjalistycznego wykształcenia.

Błędy w dokumentacji

Przy zamawianiu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zamawiający w wielu przypadkach posługuje się kryterium ceny.  Obowiązek obiektywnej oceny (zapisany w ustawie Prawo zamówień publicznych – dalej: pzp) faktycznie wyeliminował z oceny walory techniczne, technologiczne, użytkowe, wizualne i estetyczne obiektu budowlanego. Nie dotyczy to oczywiście wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na warunkach konkursu. W przetargu nieograniczonym liczy się natomiast faktycznie tylko cena, a niekoniecznie nowoczesne rozwiązanie. Dlatego więc opis przedmiotu zamówienia poprzez dokumentację projektową, a zwłaszcza zestawienie niezbędnych robót w układzie kosztorysowym, często nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do wykonania obiektu budowlanego. Potwierdzeniem tego jest lawina pytań i wątpliwości wykonawców wskazujących na braki i niekompletność przygotowanych przez zamawiającego materiałów do przetargu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne