Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Szacowanie wartości zamówienia

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    kosztorys   dostawa

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


W jaki sposób oszacować wartość zamówienia na roboty budowalne, które będą prowadzone w jednym obiekcie budowlanym, w sytuacji gdy zamawiający podzielił całość procesu inwestycyjnego na etapy (pierwszy etap zrealizowano w 2010 r., wtedy też został sporządzony kosztorys dla całej inwestycji)? Zamawiający posiada koncepcję określającą zakres planowanych robót oraz wstępny kosztorys robót, opracowane kilka lat temu, ale bez wskazania, kiedy dokładnie poszczególne etapy będą realizowane. W tym roku chcemy zrealizować etap następny o wartości ok. 1 mln. W związku z tym prosimy o odpowiedź, jak należy prawidłowo ustalić wartość tego zamówienia?

 

Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Z kolei art. 33 ust. 1 ustawy nakazuje szacować wartość zamówienia na roboty budowlane na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Należy także zwrócić uwagę na art. 35 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym ustalenia wartości szacunkowej zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Oznacza to, że zamawiający nie może w przypadku planowanego obecnie postępowania posługiwać się do celów szacowania wartości zamówienia kosztorysem sporządzonym w 2010 r. i ma obowiązek dokonać ponownego oszacowania wartości zamówienia. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne