Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zakup wyrobów medycznych (cz. 2)

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: mec. Krzysztof Zedlewski

Czy odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia pozwoli zminimalizować ryzyko zakupienia przez zamawiającego wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań.

W poprzednim numerze miesięcznika omówione zostały zasady przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalania kryteriów oceny ofert, co pozwoli zamawiającemu uniknąć zakupienia wyrobów medycznych słabej jakości. W tym wydaniu ciąg dalszy – warunki udziału w postępowaniu oraz pojęcie incydentu medycznego i wady wyrobu.

Warunki formalne i merytoryczne

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i wprowadzeniu art. 26 ust. 2b i 2c spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie nastręcza już trudności wykonawcom. Co do zasady warunki udziału w postępowaniu można podzielić na dwie grupy:

1) warunki formalne postawione przez ustawodawcę i sformalizowane wprost w art. 24 ust. 1 pzp,

2) warunki stawiane (konkretyzowane) przez zamawiającego, albowiem ustawodawca wskazał w art. 22 ust. 1 pzp jedynie ogólne wytyczne, a sposób ich spełniania i oceny określa za każdym razem zamawiający w prowadzonym postępowaniu (warunki merytoryczne).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne