Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Monitoring mediów

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Marzena Wojciechowska
Tagi:    konkurs   sąd konkursowy   dostawa   siwz

Sporządzając specyfikację przy zamawianiu usług związanych z dostawą utworów i/lub nabyciem praw do utworu, należy sprawdzić, z czyich praw i w jakim zakresie będziemy korzystać i czy prawa te wchodzą w zakres oferowanej usługi.

Problematykę praw autorskich i pokrewnych oraz ochrony baz danych w zamówieniach publicznych można podzielić na dwie główne grupy tematyczne. Do pierwszej zakwalifikujemy zamówienia dotyczące stworzenia na potrzeby zamawiającego oryginalnego utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm.), dalej: upapp, i/lub ustawą z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (DzU nr 128, poz. 1402 ze zm.), dalej: uobd. Do drugiej grupy zaliczymy zamówienia, których przedmiotem jest usługa dostarczania utworów i innych przedmiotów chronionych na podstawie cytowanych powyżej przepisów, które nie były stworzone na indywidualne potrzeby zamawiającego.

W formie konkursu

W przypadku pierwszej grupy zamówień możemy zastosować szczególną formę udzielenia zamówienia, wskazaną w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), a mianowicie konkurs.  Sam ustawodawca w art. 110 pzp wskazuje przykładowo pewne kategorie utworów, do których powyższy sposób ma zastosowanie. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w art. 4 pkt 3 lit. g pzp uwzględniono pewien rodzaj specyfiki twórczości, wyłączając z konieczności stosowania trybu ustawy umowy o nabycie, przygotowanie, produkcję lub koprodukcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w radiu, telewizji lub internecie.


Konkurs

 

Przyrzeczenie publiczne, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne