Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Ryzykowna aukcja?

Data publikacji: 05-11-2012 Autor: mec. Adam Roszyk

Przy zastosowaniu aukcji elektronicznej zamawiający w różnych momentach informuje wykonawców o skutkach badania i oceny ich ofert, co może wpłynąć na przedłużenie procedury w wyniku składanych odwołań.

Aukcja elektroniczna sprzyja unowocześnieniu i usprawnieniu procedur udzielania zamówień publicznych, a także – dzięki „licytacji” – ułatwia zamawiającym dążenie do uzyskania jak najkorzystniejszych ofert. Nie jest to odrębny tryb udzielania zamówień, a jedynie jeden z etapów, który może (ale nie musi) zastosować zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, w sytuacji, w której w poprzednio prowadzonym postępowaniu (w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego) wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

Odwołanie wykonawcy niezaproszonego do udziału

Zgodnie z art. 91b ust. 1 pzp zamawiający zaprasza do udziału w aukcji wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Oznacza to, że zaproszenie do aukcji poprzedzone musi zostać badaniem wszystkich ofert pod kątem ich odrzucenia. Wykonawcy, których oferty zamawiający uzna za podlegające odrzuceniu, nie zostaną zaproszeni do udziału w aukcji elektronicznej. Ustawa nie wymaga jednak, aby już wówczas zostali oni poinformowani o efektach badania ofert, tj. o uznaniu ich ofert za podlegające odrzuceniu. Ścisłe stosowanie się do tego zapisu ustawowego doprowadzić może do szeregu komplikacji i zbędnego przedłużenia postępowania, jeżeli zamawiający, zgodnie z ustawą, dopiero w powiadomieniu o wyborze oferty poinformuje wykonawców niezaproszonych do aukcji o odrzuceniu ich ofert.

 

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie rozstrzygała odwołania oparte na zarzutach dotyczących kręgu wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji elektronicznej. Przedmiotem rozstrzygnięcia Izby były m.in. zagadnienia dotyczące początku biegu terminu na wniesienie środka odwoławczego przez wykonawców niezaproszonych do aukcji, także w sytuacji gdy zmawiający poinformował ich o kręgu wykonawców zaproszonych do aukcji pomimo braku takiego obowiązku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne