Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

VII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 05-11-2012
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto
Jacek Jerka, członek Rady...
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto
mec. Jerzy Pieróg
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto
mec. Zbigniew Pawlak
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto
mec. Paweł Garnecki
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto
Halina Olszowska
Autor: Fot. Marcin Oliva Soto

Jak powiedział jeden z zaproszonych na Forum prelegentów, celem tego rodzaju spotkań nie są teoretyczne rozważania, lecz wyjaśnianie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Tak też można scharakteryzować naszą konferencję, której najmocniejszą stroną jest merytoryczne podejście i profesjonalizm zaproszonych ekspertów.

Już po raz siódmy, tym razem w całkowicie odmienionym Centrum Kongresowym Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim, spotkali się przedstawiciele zamawiających i wykonawców oraz najlepsi w kraju eksperci w dziedzinie zamówień publicznych. Przez trzy dni rozmawiali o najtrudniejszych kwestiach, jakie pojawiają się w trakcie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia i realizacji umów.

Od nowelizacji do zobowiązania podmiotu trzeciego

Forum rozpoczęliśmy merytorycznymi prelekcjami poruszającymi bardzo aktualne, trudne i kontrowersyjne zagadnienia. Po przywitaniu wszystkich gości i uczestników przez prowadzących Forum – Elżbietę Sobczuk, redaktor naczelną „Przetargów Publicznych” oraz Jerzego Wysockiego, członka zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych – jako pierwszy głos zabrał Jacek Jerka, członek Rady Zamówień Publicznych, który przedstawił główne założenia uchwalonej kilka dni wcześniej nowelizacji pzp. Wskazał on na kilka najważniejszych zmian: nowe definicje „robót budowlanych” i „obiektu budowlanego”, nowy sposób sprawdzania rzetelności wykonawcy przez zamawiającego, dzięki któremu istnieje szansa na wyeliminowanie z postępowania wykonawców niebędących w stanie sprostać zadaniu, możliwość wykluczania wykonawców powiązanych kapitałowo, chyba że udowodnią, iż zależność ta nie wpływa na wynik postępowania oraz wprowadzenie dialogu technicznego, który pozwoli zamawiającym pozyskać wiedzę niezbędną do przygotowania prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia.

Podsumowując nowe przepisy, Jacek Jerka stwierdził, iż jest szansa, że wyeliminują one szereg problemów istniejących w polskim prawie zamówień publicznych, o ile w ślad za nimi pójdzie jednolite orzecznictwo i umiar w stosowaniu.

Jako drugi głos zabrał mec. Jerzy Pieróg, poruszając zagadnienie możliwości korzystania przez zamawiającego z informacji pozyskanych od podmiotów niebiorących udziału w postępowaniu. Zdarza się bowiem, że zamawiający dostaje informację (od innego podmiotu czy innego zamawiającego), że startujący w jego postępowaniu wykonawca, choć deklaruje chęć wykonania zamówienia i potwierdza swoje doświadczenie, tak naprawdę nie jest w stanie wykonać danego zadania. Co ma wtedy zrobić zamawiający? Przede wszystkim nie powinien prowadzić śledztwa na wszelki wypadek, a tylko wtedy, gdy rzeczywiście ma uzasadnione podejrzenie, że informacje pozyskane „z zewnątrz” są wiarygodne. Najważniejsza kwestia to wezwanie takiego wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Trzeba jednak pamiętać, że odrzucenie oferty jest bardziej ryzykowne niż pozostawienie jej bez badania okoliczności, o których zamawiający dowiedział się ze źródeł zewnętrznych. Odrzucając ofertę, przejmuje on bowiem na siebie ciężar udowodnienia tej czynności.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne