Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Jak definiować rażąco niską cenę

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Jakub Michalski
Autor: Rys. B. Brosz

Za każdym razem, zanim zamawiający odrzuci ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i za każdym razem oceniać ją pod kątem danego przedmiotu zamówienia i jego wartości.

Prawo zamówień publicznych w stosunku do wykonawców, w których ofertach zostanie stwierdzona rażąco niska cena, przewiduje dotkliwą konsekwencję w postaci odrzucenia oferty. Jednak ustawodawca nie podał w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) definicji tego pojęcia. Nie została ona również określona w dyrektywach unijnych: 2004/17/WE (klasycznej) oraz 2004/18/WE (sektorowej). Wywołuje to w praktyce problemy interpretacyjne, prowadzące często do sporów rozstrzyganych przez organy powołane do rozpatrywania środków ochrony prawnej, w tym przez sądy okręgowe w toku rozpatrywania skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Bez legalnej definicji

Pomimo braku legalnej definicji zarówno doktryna, jak i orzecznictwo starają się skonstruować prawidłowe rozumienie pojęcia rażąco niskiej ceny.  W tym zakresie stanowisko orzecznictwa jest w zasadzie spójne z ustaleniami doktryny, zgodnie z którymi za rażąco niską cenę uznawana jest cena niewiarygodna i nierealistyczna w porównaniu z cenami rynkowymi podobnych zamówień (W. Łysakowski [w:] T. Czajkowski (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 305). Rozwijając tę myśl, rażąco niska cena to cena sformułowana w oderwaniu od reguł rynkowych i w związku z tym niewiarygodna, powodująca nieopłacalność wykonania zamówienia (wyrok SO w Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r., XIX Ga 3/07).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne