Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Zasada prymatu trybów podstawowych

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz

Zamawiający często zapominają, że choć mają do wyboru osiem trybów udzielania zamówień – najbardziej konkurencyjne i otwarte są tylko dwa i że naruszenie zasady ich prymatu może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Istota prymatu trybów podstawowych została ustanowiona przez prawodawcę wspólnotowego w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE seria L 134, s. 114). Zgodnie z dyspozycją art. 28 zawartą w rozdziale V
„Procedury” zamawiający – podczas udzielania zamówień publicznych – powinien stosować procedury krajowe, które dostosowane są do celów niniejszej dyrektywy (gdzie nadmienić należy, że do celów dyrektywy dostosowane w sposób najbardziej miarodajny) są tryby przetargowe.

 

Zgodnie z zobowiązaniem przez dyrektywę państw przynależnych do Wspólnoty do osiągnięcia spodziewanego celu zasada prymatu trybów podstawowych została ustanowiona w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), gdzie w art. 10 ust. 1 za podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych przyjęto tryby przetargowe:

 

  1. przetarg nieograniczony (art. 39-46 pzp) oraz
  2. przetarg ograniczony (art. 47-53 pzp).

 

Obok ustanowienia, w ramach pzp, trybów podstawowych w art. 10 ust. 2 pzp prawodawca w sposób enumeratywny określił dalsze tryby udzielania zamówień publicznych. Do trybów tych zostały zaliczone: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytacja elektroniczna. Przy czym zastrzegł, że zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie innym niż podstawowy jedynie (tylko) w przypadkach określonych w ustawie. Wskazanie zasady prymatu trybów podstawowych nie wynika jedynie z interpretacji art. 10 pzp, lecz również z treści wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących interpretacji stosowania przesłanek udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.


Art. 10 pzp

 

  1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
  2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne