Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zasada prymatu trybów podstawowych

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz

Zamawiający często zapominają, że choć mają do wyboru osiem trybów udzielania zamówień – najbardziej konkurencyjne i otwarte są tylko dwa i że naruszenie zasady ich prymatu może nieść za sobą poważne konsekwencje.

Istota prymatu trybów podstawowych została ustanowiona przez prawodawcę wspólnotowego w dyrektywie 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE seria L 134, s. 114). Zgodnie z dyspozycją art. 28 zawartą w rozdziale V
„Procedury” zamawiający – podczas udzielania zamówień publicznych – powinien stosować procedury krajowe, które dostosowane są do celów niniejszej dyrektywy (gdzie nadmienić należy, że do celów dyrektywy dostosowane w sposób najbardziej miarodajny) są tryby przetargowe.

 

Zgodnie z zobowiązaniem przez dyrektywę państw przynależnych do Wspólnoty do osiągnięcia spodziewanego celu zasada prymatu trybów podstawowych została ustanowiona w art. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), gdzie w art. 10 ust. 1 za podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych przyjęto tryby przetargowe:

 

  1. przetarg nieograniczony (art. 39-46 pzp) oraz
  2. przetarg ograniczony (art. 47-53 pzp).

 

Obok ustanowienia, w ramach pzp, trybów podstawowych w art. 10 ust. 2 pzp prawodawca w sposób enumeratywny określił dalsze tryby udzielania zamówień publicznych. Do trybów tych zostały zaliczone: negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytacja elektroniczna. Przy czym zastrzegł, że zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie innym niż podstawowy jedynie (tylko) w przypadkach określonych w ustawie. Wskazanie zasady prymatu trybów podstawowych nie wynika jedynie z interpretacji art. 10 pzp, lecz również z treści wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących interpretacji stosowania przesłanek udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.


Art. 10 pzp

 

  1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.
  2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne