Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Jak skutecznie przystąpić do odwołania

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: mec. Anna Piecuch
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Obecnie przystępujący do odwołania ma mniej czasu na złożenie oświadczenia o przystąpieniu niż w poprzednim stanie prawnym i może zostać obciążony kosztami postępowania odwoławczego. Do zalet należy natomiast możliwość otrzymania zwrotu kosztów pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę.

Usprawnienie procedur odwoławczych to idea, która od lat przyświeca ustawodawcy dokonującemu kolejnych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Nowelizacja 2006

Pierwszym krokiem milowym zmierzającym do osiągnięcia ww. celu było rozszerzenie, a nawet można powiedzieć – ponowne uregulowanie ustawą z dnia 6 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU nr 79, poz. 551) instytucji przystąpienia do postępowania wywołanego wniesieniem protestu oraz przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wcześniej istniała wprawdzie możliwość przyłączenia się do protestu (art. 181 ust. 4 w brzmieniu sprzed nowelizacji w 2006 r.), jednak przyłączenie to wyłączało de facto możliwość zwalczania wniesionego środka zaskarżenia. „Nowe” przystąpienie dawało możliwość zarówno poparcia, jak i zwalczania argumentów podniesionych przez protestującego i nie wykluczało możliwości wniesienia własnego protestu przez przystępującego rozszerzającego zarzuty podniesione w proteście, do którego przystąpił.

 

W przystąpieniu bowiem jego autor mógł jedynie rozszerzyć żądania podniesione w proteście. Wynikało to wprost z dyspozycji art. 181 ust. 5 pzp oraz znajdowało potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Postulat sprawności procedury miała zapewnić tzw. koncentracja środków ochrony prawnej, tj. zasada, że środek zaskarżenia na daną czynność lub zaniechanie mógł być wniesiony tylko raz, a po jego wniesieniu i ostatecznym rozstrzygnięciu czynność zamawiającego dokonana w wyniku rozstrzygnięcia i zgodna z tym rozstrzygnięciem stawała się niezaskarżalna.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne