Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Jak skutecznie przystąpić do odwołania

Data publikacji: 01-09-2010 Autor: mec. Anna Piecuch
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Obecnie przystępujący do odwołania ma mniej czasu na złożenie oświadczenia o przystąpieniu niż w poprzednim stanie prawnym i może zostać obciążony kosztami postępowania odwoławczego. Do zalet należy natomiast możliwość otrzymania zwrotu kosztów pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę.

Usprawnienie procedur odwoławczych to idea, która od lat przyświeca ustawodawcy dokonującemu kolejnych nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp).

Nowelizacja 2006

Pierwszym krokiem milowym zmierzającym do osiągnięcia ww. celu było rozszerzenie, a nawet można powiedzieć – ponowne uregulowanie ustawą z dnia 6 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU nr 79, poz. 551) instytucji przystąpienia do postępowania wywołanego wniesieniem protestu oraz przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wcześniej istniała wprawdzie możliwość przyłączenia się do protestu (art. 181 ust. 4 w brzmieniu sprzed nowelizacji w 2006 r.), jednak przyłączenie to wyłączało de facto możliwość zwalczania wniesionego środka zaskarżenia. „Nowe” przystąpienie dawało możliwość zarówno poparcia, jak i zwalczania argumentów podniesionych przez protestującego i nie wykluczało możliwości wniesienia własnego protestu przez przystępującego rozszerzającego zarzuty podniesione w proteście, do którego przystąpił.

 

W przystąpieniu bowiem jego autor mógł jedynie rozszerzyć żądania podniesione w proteście. Wynikało to wprost z dyspozycji art. 181 ust. 5 pzp oraz znajdowało potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Postulat sprawności procedury miała zapewnić tzw. koncentracja środków ochrony prawnej, tj. zasada, że środek zaskarżenia na daną czynność lub zaniechanie mógł być wniesiony tylko raz, a po jego wniesieniu i ostatecznym rozstrzygnięciu czynność zamawiającego dokonana w wyniku rozstrzygnięcia i zgodna z tym rozstrzygnięciem stawała się niezaskarżalna.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne