Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska.


Unieważnienie części postępowania

Z przyczyn leżących po stronie zamawiającego nie została otwarta oferta przetargowa, która wpłynęła w terminie zgodnym z siwz. W przetargu nieograniczonym na dostawy wyrobów medycznych zamawiający dopuszczał złożenie oferty częściowej. Czy jest dopuszczalne, aby unieważnić postępowanie tylko na te części przedmiotu zamówienia, na które została złożona pechowa oferta i w ten sposób „uratować” chociaż część tego postępowania?

 

W opisanym przypadku zaistniał obiektywny brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty w częściach, w których zamawiający nie otworzył publicznie jednej oferty, mimo iż została ona złożona przez wykonawcę w wymaganym terminie. Powyższe uniemożliwia kontynuację postępowania w zakresie tych części z uwagi na pojawienie się wątpliwości co do okoliczności faktycznych, takich jak: możliwość późniejszego wskazywania faktu złożenia oferty czy uzupełniania danych obligatoryjnie podawanych podczas otwarcia ofert, w którym mogą uczestniczyć nie tylko wykonawcy, ale również wszystkie inne zainteresowane osoby i podmioty. Poza tym kontynuowanie postępowania z udziałem jedynie ofert otwartych w wyznaczonym terminie stałoby w sprzeczności tak z zasadą jawności, jak i uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

W podobnym przypadku KIO w wyroku z dnia 12 października 2009 r. (KIO/UZP 1344/09) stwierdziła: „Naruszenie przepisów ustawy przynosi skutek w postaci braku możliwości udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, dokonane zgodnie z zasadami prowadzenia postępowania wyboru oferty wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą (art. 91 ust. 1 pzp). Czynność otwarcia ofert nie może być ponowiona w postępowaniu. Ziściła się przesłanka wskazana w art. 93 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 6 pzp. (…) Na podstawie art. 191 ust. 2 pkt 2 pzp Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie wszystkich czynności w części dotyczącej rejonu I”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne