Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wady dokumentacji projektowej

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Kto odpowiada za jakość dokumentacji projektowej, kiedy i przez kogo mogą być wykryte zawarte w niej błędy, a także w jaki sposób mają zostać usunięte oraz przy zastosowaniu jakiej formy wynagrodzenia.

Bardzo często słyszę komentarze, że za jakość dokumentacji projektowej odpowiada zamawiający (inwestor) i że wynika to z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118), dalej: pr. bud. Przepis ten natomiast jednoznacznie stwierdza, że do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowlanego poprzez zapewnienie wykonywania poszczególnych czynności przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane). Inwestor ma więc dokonać wyboru autora dokumentacji projektowej, kierownika budowy (który najczęściej jest przedstawicielem wykonawcy robót budowlanych), inspektora nadzoru inwestorskiego.

 

Za jakość dokumentacji projektowej odpowiada projektant, ponieważ on jest jej autorem. Wynika to wprost z art. 20 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4 pr. bud.Powyższe przepisy pr. bud. potwierdza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. Zgodnie z art. 556 § 1 kc projektant odpowiedzialny jest za wady dokumentacji projektowej z tytułu przysługującej inwestorowi z mocy prawa rękojmi (a więc nawet wtedy, gdy nie zapisano tego w umowie). Dodatkowo projektant może udzielić inwestorowi gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową.


Art. 18 ust. 1 pr. bud.

 

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

 

  1. opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
  2. objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
  3. opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  4. wykonania i odbioru robót budowlanych,
  5. w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne