Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odpowiedzialność solidarna

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: mec. Agnieszka Suchecka
Tagi:    oświadczenie

Zamawiający powinien wykazywać się wzmożoną czujnością przy konstruowaniu umów, by odpowiednio chronić swoje interesy w razie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców.

Zamawiający, przygotowujący postępowanie, którego przedmiotem są roboty budowlane, a następnie realizujący inwestycję, musi liczyć się ze wzrostem zagrożeń i problemów związanych z wykonywaniem takiego zamówienia, choćby w części zlecanej podwykonawcom. Wiąże się to bowiem z solidarną odpowiedzialnością inwestora (zamawiającego) i generalnego wykonawcy za zobowiązania tegoż wykonawcy wobec jego podwykonawców.

Istota odpowiedzialności solidarnej

Art. 6471 § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, ustanawia odpowiedzialność solidarną wykonawcy i zamawiającego za zobowiązania wobec podwykonawców, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w tym przepisie.  Celem wprowadzenia tego artykułu było zabezpieczenie interesu podwykonawców, którym generalni wykonawcy nie wypłacali należnych wynagrodzeń lub wypłacali je ze znacznym opóźnieniem. W efekcie powstała konstrukcja prawna, która nakłada na inwestorów (zamawiających) obowiązek ponoszenia świadczeń na rzecz podwykonawców, jeżeli nie uzyskają oni należności od wykonawców. Mimo zgłaszanych przez doktrynę wątpliwości co do zgodności powyższej regulacji z Konstytucją RP, przepis nadal obowiązuje. Co więcej – zgodnie z art. 6471 § 6 kc – regulacja ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a to oznacza, że zamawiający nie może w umowie z wykonawcą odpowiedzialności z tego tytułu ani ograniczyć, ani wyłączyć. Zamawiający nie może także żądać wyłączenia odpowiedzialności solidarnej w umowach zawieranych między wykonawcą a podwykonawcami. Wreszcie, odpowiedzialność zamawiającego ma charakter gwarancyjny. Podwykonawca, który nie otrzyma umówionego wynagrodzenia, może – według własnego swobodnego uznania – domagać się zapłaty należności bezpośrednio od zamawiającego i to bez konieczności uprzedniego dochodzenia zapłaty wprost od wykonawcy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne