Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prawo do utworu (cz. 1)

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: dr Marlena Jankowska

W interesie zamawiającego leży doprecyzowanie postanowień umowy w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji.

W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zdarza się, że zamawiający – chcąc ogłosić przetarg na roboty dodatkowe – będzie chciał dołączyć do opisu przedmiotu zamówienia rysunki techniczne budowy, które zostały opracowane przez wykonawcę w związku z realizacją kontraktu wynikającego z zamówienia podstawowego. Mało kto zwraca jednak w takim przypadku uwagę na kwestię nabycia praw autorskich do projektów opracowanych w związku z realizacją zamówienia. W istocie brak postanowień w tym zakresie zarówno w pzp, jak i w umowie z wykonawcą sprawia, że zamawiający nie ma pewności, czy może zgodnie z prawem udostępniać projekty budowlane w przypadku prowadzenia postępowania, które ma wyłonić wykonawcę robót dodatkowych.

Dokumentacja techniczna jako utwór

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Na podstawie powyższej definicji przyjmuje się, że utworem jest przedmiot spełniający następujące przesłanki:

1) stanowi twórczy przejaw działalności,

2) posiada indywidualny charakter,

3) pochodzi od człowieka,

4) jest możliwy do ustalenia.

 

Za ustawą można przytoczyć katalog obejmujący w szczególności utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne