Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Prawo do utworu (cz. 1)

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: dr Marlena Jankowska

W interesie zamawiającego leży doprecyzowanie postanowień umowy w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji.

W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zdarza się, że zamawiający – chcąc ogłosić przetarg na roboty dodatkowe – będzie chciał dołączyć do opisu przedmiotu zamówienia rysunki techniczne budowy, które zostały opracowane przez wykonawcę w związku z realizacją kontraktu wynikającego z zamówienia podstawowego. Mało kto zwraca jednak w takim przypadku uwagę na kwestię nabycia praw autorskich do projektów opracowanych w związku z realizacją zamówienia. W istocie brak postanowień w tym zakresie zarówno w pzp, jak i w umowie z wykonawcą sprawia, że zamawiający nie ma pewności, czy może zgodnie z prawem udostępniać projekty budowlane w przypadku prowadzenia postępowania, które ma wyłonić wykonawcę robót dodatkowych.

Dokumentacja techniczna jako utwór

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Na podstawie powyższej definicji przyjmuje się, że utworem jest przedmiot spełniający następujące przesłanki:

1) stanowi twórczy przejaw działalności,

2) posiada indywidualny charakter,

3) pochodzi od człowieka,

4) jest możliwy do ustalenia.

 

Za ustawą można przytoczyć katalog obejmujący w szczególności utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne