Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Osoba fizyczna w roli udostępniającego (cz. 1)

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Możliwość korzystania z potencjału technicznego oraz kadrowego innych podmiotów nie jest rozwiązaniem nowym w prawie zamówień publicznych, gdyż wprowadzone zostało już w 2008r. poprzez modyfikację art. 22 ustawy.

Tak jak i w wielu innych aspektach praktycznego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, tak i w tym przypadku okazało się, iż niektóre elementy związane z instytucję dysponowania oraz korzystania z zasobów innych podmiotów czy też potwierdzanie tego stanu budzą wątpliwości. Za jedną z takich kwestii należy uznać sytuację, w której podmiotem trzecim, udostępniającym wykonawcy swój „potencjał osobowy”, jest osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą (samozatrudniony). Powstaje wówczas pytanie: Jakie dokumenty powinien taki samozatrudniony przekazać wykonawcy zainteresowanemu skorzystaniem z jego „potencjału osobowego”, a w szczególności czy taka osoba, udostępniając samego siebie, ma obowiązek (czy też może nie) składania zobowiązania o udostępnieniu swojego potencjału?

Kto powinien składać zobowiązanie

W mojej ocenie, odpowiadając na powyższe pytania i w oparciu o przedstawione w treści niniejszej publikacji orzecznictwo, możliwe jest postawienie następujących tez:

 

  1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, udostępniając wykonawcy potencjał w postaci samego siebie, nie ma obowiązku składania pisemnego zobowiązania (ani ewentualnie dokumentów potwierdzających, że wobec tego podmiotu trzeciego nie ma podstaw do wykluczenia, gdyby zamawiający takowych żądał), jeżeli między samozatrudnionym a wykonawcą istnieje stosunek prawny, np. w postaci umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Oznacza to bowiem, że wykonawca faktycznie dysponuje już osobą samozatrudnionego (tzw. dysponowanie bezpośrednie), a nie korzysta z jego zasobów w rozumieniu art. 26 ust. 2b pzp, a tylko takie korzystanie byłoby równoznaczne z koniecznością złożenia zobowiązania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, udostępniając wykonawcy potencjał w postaci samego siebie, powinna złożyć pisemne oświadczenie (czy też ww. dokumenty, jeżeli takowych żądał zamawiający), jeżeli między nią a wykonawcą nie istnieje żaden stosunek prawny albo jest on oparty tylko na zobowiązaniu do przyszłej współpracy czy umowie o podwykonawstwo. W takiej sytuacji wykonawca nie dysponuje sam wprost określonymi osobami, a jedynie w sposób pośredni, co wypełnia przesłanki art. 26 ust. 2b pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne