Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Osoba fizyczna w roli udostępniającego (cz. 1)

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Możliwość korzystania z potencjału technicznego oraz kadrowego innych podmiotów nie jest rozwiązaniem nowym w prawie zamówień publicznych, gdyż wprowadzone zostało już w 2008r. poprzez modyfikację art. 22 ustawy.

Tak jak i w wielu innych aspektach praktycznego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, tak i w tym przypadku okazało się, iż niektóre elementy związane z instytucję dysponowania oraz korzystania z zasobów innych podmiotów czy też potwierdzanie tego stanu budzą wątpliwości. Za jedną z takich kwestii należy uznać sytuację, w której podmiotem trzecim, udostępniającym wykonawcy swój „potencjał osobowy”, jest osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą (samozatrudniony). Powstaje wówczas pytanie: Jakie dokumenty powinien taki samozatrudniony przekazać wykonawcy zainteresowanemu skorzystaniem z jego „potencjału osobowego”, a w szczególności czy taka osoba, udostępniając samego siebie, ma obowiązek (czy też może nie) składania zobowiązania o udostępnieniu swojego potencjału?

Kto powinien składać zobowiązanie

W mojej ocenie, odpowiadając na powyższe pytania i w oparciu o przedstawione w treści niniejszej publikacji orzecznictwo, możliwe jest postawienie następujących tez:

 

  1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, udostępniając wykonawcy potencjał w postaci samego siebie, nie ma obowiązku składania pisemnego zobowiązania (ani ewentualnie dokumentów potwierdzających, że wobec tego podmiotu trzeciego nie ma podstaw do wykluczenia, gdyby zamawiający takowych żądał), jeżeli między samozatrudnionym a wykonawcą istnieje stosunek prawny, np. w postaci umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Oznacza to bowiem, że wykonawca faktycznie dysponuje już osobą samozatrudnionego (tzw. dysponowanie bezpośrednie), a nie korzysta z jego zasobów w rozumieniu art. 26 ust. 2b pzp, a tylko takie korzystanie byłoby równoznaczne z koniecznością złożenia zobowiązania przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
  2. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, udostępniając wykonawcy potencjał w postaci samego siebie, powinna złożyć pisemne oświadczenie (czy też ww. dokumenty, jeżeli takowych żądał zamawiający), jeżeli między nią a wykonawcą nie istnieje żaden stosunek prawny albo jest on oparty tylko na zobowiązaniu do przyszłej współpracy czy umowie o podwykonawstwo. W takiej sytuacji wykonawca nie dysponuje sam wprost określonymi osobami, a jedynie w sposób pośredni, co wypełnia przesłanki art. 26 ust. 2b pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne