Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Organizacja konferencji

Data publikacji: 01-10-2012 Autor: Sylwia Mosur-Blezel, Jacek Biechowiak

W przypadku niektórych instytucji najlepszym rozwiązaniem przy organizowaniu większego, kilkudniowego spotkania będzie połączenie swoich sił i udzielenie wspólnego zamówienia publicznego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza w art. 16 możliwość wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia przez większą liczbę zamawiających, którzy wyznaczają spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia powyższych czynności w ich imieniu i na ich rzecz. Zamawiający ten działa wówczas jako pełnomocnik pozostałych zamawiających udzielających zamówienia wspólnego. Pozostali zamawiający (mocodawcy) nie tracą statusu zamawiających, gdyż udzielone pełnomocnictwo ma na celu uproszczenie czynności organizacyjnych do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru wykonawcy, a także formalnie umożliwia działanie jednego podmiotu zamawiającego w imieniu i na rzecz pozostałych. Norma ta jest przeciwieństwem możliwości wyznaczenia jako pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niekoniecznie jednego z nich, ale art. 23 ust. 2 pzp pozwala na wyznaczenie podmiotu czy osoby trzeciej do ich reprezentowania.

 

Zamawiający decydujący się wspólnie udzielić zamówienia powinni – oprócz upoważnienia – uregulować relacje pomiędzy sobą w odrębnym porozumieniu lub umowie, ponieważ przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia wiąże się z zaciągnięciem zobowiązań finansowych. Wskazanie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania w imieniu kilku zamawiających powinno nastąpić w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz (wyrok zespołu arbitrów z dnia 2 października 2007 r. – UZP/ZO/0–1175/07).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne