Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Zapytanie o cenę

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego zastosowanie.

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zatem, mając na uwadze treść przedstawionej wyżej definicji, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę do najważniejszych jego elementów można zaliczyć:

 

  1. wybór wykonawców, do których zostanie skierowane zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją,
  2. składanie ofert,
  3. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert,
  4. wybór oferty najkorzystniejszej,
  5. podpisanie umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

Tryb niekonkurencyjny

Zapytanie o cenę nie stanowi podstawowego trybu udzielania zamówień publicznych przewidzianych na gruncie pzp, co wynika wprost z art. 10 ust. 1. Powyższy przepis wprowadza na grunt systemu zamówień publicznych jedną z najważniejszych zasad w postaci prymatu trybów konkurencyjnych (otwartych) wszczynanych przez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne