Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zapytanie o cenę

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego zastosowanie.

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zatem, mając na uwadze treść przedstawionej wyżej definicji, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę do najważniejszych jego elementów można zaliczyć:

 

  1. wybór wykonawców, do których zostanie skierowane zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją,
  2. składanie ofert,
  3. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert,
  4. wybór oferty najkorzystniejszej,
  5. podpisanie umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

Tryb niekonkurencyjny

Zapytanie o cenę nie stanowi podstawowego trybu udzielania zamówień publicznych przewidzianych na gruncie pzp, co wynika wprost z art. 10 ust. 1. Powyższy przepis wprowadza na grunt systemu zamówień publicznych jedną z najważniejszych zasad w postaci prymatu trybów konkurencyjnych (otwartych) wszczynanych przez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne