Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zapytanie o cenę

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego zastosowanie.

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zatem, mając na uwadze treść przedstawionej wyżej definicji, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę do najważniejszych jego elementów można zaliczyć:

 

  1. wybór wykonawców, do których zostanie skierowane zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją,
  2. składanie ofert,
  3. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert,
  4. wybór oferty najkorzystniejszej,
  5. podpisanie umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

Tryb niekonkurencyjny

Zapytanie o cenę nie stanowi podstawowego trybu udzielania zamówień publicznych przewidzianych na gruncie pzp, co wynika wprost z art. 10 ust. 1. Powyższy przepis wprowadza na grunt systemu zamówień publicznych jedną z najważniejszych zasad w postaci prymatu trybów konkurencyjnych (otwartych) wszczynanych przez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne