Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zapytanie o cenę

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Autor: Rys. B. Brosz

Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego zastosowanie.

Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, zapytanie o cenę to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert. Zatem, mając na uwadze treść przedstawionej wyżej definicji, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania o cenę do najważniejszych jego elementów można zaliczyć:

 

  1. wybór wykonawców, do których zostanie skierowane zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją,
  2. składanie ofert,
  3. ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców oraz badanie i ocena ofert,
  4. wybór oferty najkorzystniejszej,
  5. podpisanie umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.

Tryb niekonkurencyjny

Zapytanie o cenę nie stanowi podstawowego trybu udzielania zamówień publicznych przewidzianych na gruncie pzp, co wynika wprost z art. 10 ust. 1. Powyższy przepis wprowadza na grunt systemu zamówień publicznych jedną z najważniejszych zasad w postaci prymatu trybów konkurencyjnych (otwartych) wszczynanych przez publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne