Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia dzielone

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: mec. Tomasz Skoczyński

Przepis mówiący, iż nie można dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy, jest często błędnie interpretowany jako całkowity zakaz dzielenia zamówienia.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp, istnieje szereg sytuacji pozwalających na dzielenie zamówienia i jego udzielanie w odrębnych postępowaniach. Przede wszystkim z treści art. 32 ust. 2 pzp jednoznacznie wynika, że zamawiający może dzielić zamówienie na części zawsze wtedy, gdy nie jest to czynione w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Uniknięcie stosowania przepisów ustawy

W tym miejscu należy jeszcze wyjaśnić, czym jest owo „uniknięcie stosowania przepisów ustawy”. Należy przez to rozumieć przede wszystkim sytuację, gdy zamawiający dzieli zamówienie na takie części, których wartość nie przekracza 14 tys. euro, co – zgodnie z art. 4 pkt 8 pzp – powinno co do zasady skutkować niestosowaniem ustawy do takich zamówień. Jednakże powyższe pojęcie należy rozumieć szerzej. Uniknięciem stosowania przepisów ustawy jest nie tylko uniknięcie zastosowania całości ustawy jako takiej, ale również uniknięcie stosowania niektórych z jej postanowień. Szereg bowiem przepisów pzp ma zastosowanie tylko w przypadku gdy dane zamówienie przekracza określoną wartość szacunkową zamówienia. Od takiej wartości uzależnia się np. sposób publikacji ogłoszenia o zamówieniu, terminy składania ofert, terminy podejmowania przez wykonawców środków ochrony prawnej itp. Zatem jeżeli zamawiający dzieli zamówienie w taki sposób, aby np. uniknąć publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, takie działanie również należy uznać za naruszające dyspozycję art. 32 ust. 2 pzp. Reasumując, jeżeli zamawiający nie dokonuje podziału w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, może podzielić zamówienie na części stanowiące przedmiot odrębnego postępowania (np. wyrok zespołu arbitrów z dnia 2 marca 2005 r. – UZP/ZO/0-350/05).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne