Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Odwołanie z powodu zatrzymania wadium

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski

Od dnia wejścia w życie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, dotyczącego obowiązku zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia przez wykonawcę dokumentów, jego interpretacja ciągle budzi wątpliwości.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach z dnia 9 marca 2009 r. (KIO/UZP 220/09) oraz z dnia 16 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 1530/08) stwierdziła, że: „Art. 46 ust. 4a ustawy, z uwagi na jego restrykcyjny charakter, powinien być interpretowany w sposób ścisły. Uznaje się, że w tym przypadku chodzi wyłącznie o brak „fizyczny” dokumentu lub oświadczenia, tzn. o nieuzupełnienie go, czyli niezłożenie w ogóle, a nie o brak, w rozumieniu złożenia dokumentu niepotwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu”. Jednak już zdaniem Sądu Okręgowego w Katowicach w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r. (XIX Ga 268/09): „Przepis art. 46 ust. 4a jest sformułowany szeroko i powinien mieć zastosowanie do każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, bowiem przedłożenie na wezwanie dokumentu innego niż żądał zamawiający de facto oznacza fizyczny brak prawidłowego dokumentu i musi skutkować zatrzymaniem wadium”.

 

Podobny pogląd znajduje odzwierciedlenie również w szeregu wyroków Izby.

Niespójne opinie

Ponadto, przyczyny, które powodują odstąpienie od zatrzymania wadium, również oceniane są niespójnie. W wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 62/09) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „możliwość zatrzymania wadium następuje jedynie w braku udowodnienia przez wykonawcę, że niezłożenie dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw nastąpiło bez jego winy – ma zatem charakter względny”. Z tym poglądem nie sposób się zgodzić. Ustawodawca posłużył się w przepisie pojęciem przyczyny, a nie winy, a więc również wszystkie niezawinione okoliczności, jednak leżące po stronie wykonawcy, muszą być podstawą zatrzymania wadium. Z tej samej przyczyny trudno będzie uznać za prawidłowy pogląd wyrażony w jednej z opinii UZP, że do zatrzymania wadium nie dochodzi, gdy niemożność przedłożenia dokumentu wynika z faktu, iż obiektywnie wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie warunku przez wykonawcę jest przyczyną, która w sposób oczywisty leży po stronie wykonawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której niejasne sformułowanie warunku (a więc przyczyna leżąca po stronie zamawiającego) sprawi, że wykonawca – składając ofertę – mógł sądzić, że spełnia warunek, a mimo tego został wezwany do uzupełnienia dokumentów ze względu na inną interpretację warunku przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne