Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Odwołanie z powodu zatrzymania wadium

Data publikacji: 01-10-2010 Autor: Włodzimierz Dzierżanowski

Od dnia wejścia w życie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, dotyczącego obowiązku zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia przez wykonawcę dokumentów, jego interpretacja ciągle budzi wątpliwości.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyrokach z dnia 9 marca 2009 r. (KIO/UZP 220/09) oraz z dnia 16 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 1530/08) stwierdziła, że: „Art. 46 ust. 4a ustawy, z uwagi na jego restrykcyjny charakter, powinien być interpretowany w sposób ścisły. Uznaje się, że w tym przypadku chodzi wyłącznie o brak „fizyczny” dokumentu lub oświadczenia, tzn. o nieuzupełnienie go, czyli niezłożenie w ogóle, a nie o brak, w rozumieniu złożenia dokumentu niepotwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu”. Jednak już zdaniem Sądu Okręgowego w Katowicach w wyroku z dnia 16 lipca 2009 r. (XIX Ga 268/09): „Przepis art. 46 ust. 4a jest sformułowany szeroko i powinien mieć zastosowanie do każdej sytuacji, gdy wykonawca nie wypełni należycie wezwania zamawiającego, bowiem przedłożenie na wezwanie dokumentu innego niż żądał zamawiający de facto oznacza fizyczny brak prawidłowego dokumentu i musi skutkować zatrzymaniem wadium”.

 

Podobny pogląd znajduje odzwierciedlenie również w szeregu wyroków Izby.

Niespójne opinie

Ponadto, przyczyny, które powodują odstąpienie od zatrzymania wadium, również oceniane są niespójnie. W wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 62/09) Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż „możliwość zatrzymania wadium następuje jedynie w braku udowodnienia przez wykonawcę, że niezłożenie dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw nastąpiło bez jego winy – ma zatem charakter względny”. Z tym poglądem nie sposób się zgodzić. Ustawodawca posłużył się w przepisie pojęciem przyczyny, a nie winy, a więc również wszystkie niezawinione okoliczności, jednak leżące po stronie wykonawcy, muszą być podstawą zatrzymania wadium. Z tej samej przyczyny trudno będzie uznać za prawidłowy pogląd wyrażony w jednej z opinii UZP, że do zatrzymania wadium nie dochodzi, gdy niemożność przedłożenia dokumentu wynika z faktu, iż obiektywnie wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Niespełnienie warunku przez wykonawcę jest przyczyną, która w sposób oczywisty leży po stronie wykonawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której niejasne sformułowanie warunku (a więc przyczyna leżąca po stronie zamawiającego) sprawi, że wykonawca – składając ofertę – mógł sądzić, że spełnia warunek, a mimo tego został wezwany do uzupełnienia dokumentów ze względu na inną interpretację warunku przez zamawiającego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne