Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska


Zagubiona oferta

Na publicznym otwarciu ofert zamawiający otworzył 6 z 7 złożonych ofert. Jedna oerta bowiem gdzieś się zawieruszyła. Wykonawca, który ją złożył wystąpił do zamawiającego o przekazanie pisemnej informacji z otwarcia ofert i widząc, że nie obejmuje ona jego oferty, zażądał unieważnienia postępowania. Na podstawie jakiego przepisu w obecnym stanie prawnym zamawiający może w takiej sytuacji unieważnić przetarg? Otwarcie ofert to przecież jedyna czynność w postępowaniu, której zamawiający nie może powtórzyć.

 

Czynność otwarcia ofert ma duże znaczenie dla uczestników postępowania, bowiem pozwala wykonawcom na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi będą konkurować o udzielenie zamówienia oraz potencjalnych szansa na uzyskanie zamówienia. Z prawidłowym otwarciem ofert ustawodawca wiąże dwa domniemania. Po pierwsze, wynikające z art. 86 ust. 1 pzp, iż nie nastąpiło zapoznanie się z zawartością ofert przed terminem ich składania. Po drugie, wynikające z art. 84 ust. 2 pzp, że wszystkie oferty, których ceny odczytano, zostały złożone w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie zachodzi konieczność ich zwrotu, skutkująca pominięciem przy dalszych czynnościach w postępowaniu. Istotnym celem prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 91 ust. 1 pzp. Należy mieć jednak na uwadze, że wybór ten musi nastąpić zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pzp zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Otwarcie ofert nie stanowi czynności prawnej, a czynność faktyczną. Ma ono charakter jednokrotny i ze swej natury nie może być ponawiane w danym postępowaniu. W okolicznościach faktycznych sprawy brak podania ceny oferty wykonawcy, którego oferta „zawieruszyła się” u zamawiającego ma istotne konsekwencje prawne. W opisanym przypadku nie nastąpiło jawne otwarcie jednej spośród siedmiu złożonych ofert, co wywołuje wątpliwości odnośnie faktu jej złożenia przed terminem otwarcia ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne