Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska


Zagubiona oferta

Na publicznym otwarciu ofert zamawiający otworzył 6 z 7 złożonych ofert. Jedna oerta bowiem gdzieś się zawieruszyła. Wykonawca, który ją złożył wystąpił do zamawiającego o przekazanie pisemnej informacji z otwarcia ofert i widząc, że nie obejmuje ona jego oferty, zażądał unieważnienia postępowania. Na podstawie jakiego przepisu w obecnym stanie prawnym zamawiający może w takiej sytuacji unieważnić przetarg? Otwarcie ofert to przecież jedyna czynność w postępowaniu, której zamawiający nie może powtórzyć.

 

Czynność otwarcia ofert ma duże znaczenie dla uczestników postępowania, bowiem pozwala wykonawcom na ustalenie kręgu podmiotów, z którymi będą konkurować o udzielenie zamówienia oraz potencjalnych szansa na uzyskanie zamówienia. Z prawidłowym otwarciem ofert ustawodawca wiąże dwa domniemania. Po pierwsze, wynikające z art. 86 ust. 1 pzp, iż nie nastąpiło zapoznanie się z zawartością ofert przed terminem ich składania. Po drugie, wynikające z art. 84 ust. 2 pzp, że wszystkie oferty, których ceny odczytano, zostały złożone w terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie zachodzi konieczność ich zwrotu, skutkująca pominięciem przy dalszych czynnościach w postępowaniu. Istotnym celem prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór oferty najkorzystniejszej w rozumieniu art. 91 ust. 1 pzp. Należy mieć jednak na uwadze, że wybór ten musi nastąpić zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pzp zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Otwarcie ofert nie stanowi czynności prawnej, a czynność faktyczną. Ma ono charakter jednokrotny i ze swej natury nie może być ponawiane w danym postępowaniu. W okolicznościach faktycznych sprawy brak podania ceny oferty wykonawcy, którego oferta „zawieruszyła się” u zamawiającego ma istotne konsekwencje prawne. W opisanym przypadku nie nastąpiło jawne otwarcie jednej spośród siedmiu złożonych ofert, co wywołuje wątpliwości odnośnie faktu jej złożenia przed terminem otwarcia ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne