Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Wniosek o płatność (cz. 1)

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Anna Kolczyk

Wniosek o płatność to dokument pełniący kluczową rolę w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest jednym z podstawowych narzędzi systemu sprawozdawczości i monitorowania projektów.

Obowiązek prowadzenia sprawozdawczości, w tym sporządzania wniosków o płatność, spoczywa na wszystkich podmiotach korzystających z funduszy unijnych i wynika wprost z umowy zawartej między beneficjentem/realizatorem projektu a instytucją wdrażającą (umowy o dofinansowanie). Zgodnie z jej postanowieniami beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wniosków o płatność do instytucji wdrażającej, a instytucja do weryfikowania i zatwierdzania zawartych w nim informacji oraz do monitorowania postępów realizacji projektu.

Zalecenia i wytyczne

Źródłem postanowień umowy o dofinansowanie, nakładającym na strony wyżej wymienione obowiązki, są wspólnotowe i krajowe dokumenty, wyznaczające podstawy prawne dla monitoringu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich. W oparciu o te akty prawne instytucja zarządzająca wydała szereg wytycznych i zaleceń dotyczących sprawozdawczości. Szczegółowe informacje na temat sprawozdawczości i wniosków o płatność dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zawarte są w „Wytycznych w zakresie sprawozdawczości w ramach POIiŚ” (z dnia 22 grudnia 2009 r.) oraz w „Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ” (z dnia 8 października 2010 r.) wydanych przez ministra rozwoju regionalnego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne