Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Ubezpieczenie tylko po przetargu

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

Wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyrok jednoznacznie przesądził o konieczności stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zawierania umów na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie.

Już od pewnego czasu zarówno w środowiskach ubezpieczeniowych, jak i osób zajmujących się tematyką zamówień publicznych trwa dyskusja na temat wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych interpretacji „Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie”. Zgodnie z przedstawioną w niej opinią „zawarcie z zakładem ubezpieczeń przez pracodawcę, zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp, na rzecz pracowników grupowych ubezpieczeń na życie jest udzieleniem zamówienia publicznego”.

Umowa na cudzy rachunek

Dla przypomnienia warto wskazać, iż problem powstał wraz z nowelizacją art. 808 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc. W miejsce poprzednio funkcjonującej instytucji „umowy na rzecz osoby trzeciej” znowelizowany przepis wprowadził „umowę na cudzy rachunek” oraz unormowanie, wedle którego z roszczeniem o zapłatę składki zakład ubezpieczeń może wystąpić tylko wobec ubezpieczającego.  W efekcie powstał problem związany z zawieraniem przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, opłacanych przez pracownika. Aby rozwiać wątpliwości, UZP zwrócił się do Komisji Europejskiej o opinię w tej sprawie. Opinia KE, szeroko omówiona przeze mnie w artykule Pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie (Przetargi Publiczne, nr 7 (56) lipiec 2010, s. 8), potwierdziła stanowisko UZP. Stwierdzono w niej m.in., że: „Umowy grupowego ubezpieczenia na życie, opisane w pytaniu, zawierane przez zamawiającego na korzyść pracownika, na podstawie których zamawiający zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia ubezpieczycielowi, stanowią zamówienie publiczne w rozumieniu prawa Unii Europejskiej”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne