Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jaki taryfikator

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz

W przypadku nakładania na beneficjentów środków unijnych korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych problemowa stała się kwestia, z jakiego taryfikatora należy wówczas korzystać.

System nakładania na beneficjentów środków unijnych korekt finansowych za naruszenia dokonane przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, od momentu ustanowienia budzi wiele wątpliwości. W ostatnim czasie pojawił się kolejny problem praktyczny. Jest nim brak uchwalenia przepisów intertemporalnych podczas nowelizowania tzw. taryfikatorów, wedle których rozstrzyga się o nałożeniu korekty finansowej oraz ustala jej wysokość. Brak tych reguł wywołuje problem przy rozstrzyganiu, czy należy stosować taryfikator obowiązujący na dzień naruszenia, czy też taryfikator aktualnie obowiązujący w dniu jego wykrycia.

Geneza problemu

Po tym jak Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało instytucjom odpowiedzialnym za wdrażanie środków pochodzących z budżetu ogólnego Unii Europejskiej dokumentu „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”, wraz z załączonym taryfikatorem, instytucje te rozpoczęły przejmowanie zawartych w nim zasad do własnych systemów realizacji (regionalnych) programów operacyjnych. W zdecydowanej większości przyjęły je w całości.

 

W toku stosowania systemu nakładania korekt finansowych przesłanego pierwotnie przez MRR okazało się, iż nie jest on dokumentem skonstruowanym we właściwy sposób. Przykładowo: korekt finansowych nie nakłada się w sytuacji, w której wykryte naruszenie ma jedynie charakter formalny i nie niesie za sobą szkody finansowej. Tymczasem załączony do dokumentu MRR taryfikator pozwala na nakładanie na beneficjentów sankcji w postaci korekty finansowej również w sytuacjach, w których dochodziło jedynie do naruszenia stricte formalnego, a naruszenie to nie niosło za sobą wystąpienia szkody finansowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne