Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 03-09-2012 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Co oznacza, że czynność otwarcia ofert jest jednokrotna i że jednokrotne jest wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Przykłady związane z tym, co jedno, pierwsze i jednokrotne można by mnożyć. Poniżej kilka z nich, a wszystkie związane z cyfrą 1.

PIERWSZA USTAWA określająca zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych uchwalona została 10 czerwca 1994 r.; weszła w życie 1 stycznia 1995 r., a uchylona została 2 marca 2004 r.; regulowała zasady wydatkowania środków publicznych i objęła swoim zakresem wydatkowanie wszystkich publicznych pieniędzy począwszy od przysłowiowej złotówki.

 

PIERWSZA NOWELIZACJA miała miejsce w 1995 r., wprowadzając m.in. przesłankę stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia nie przekraczała kwoty 1000 ECU (ECU to jednostka rozliczeniowa w europejskim systemie monetarnym używana w latach 1979–1998;

potem zastąpiona przez EUR).

 

PIERWSZY PREZES URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH powołany został 13 grudnia 1994 r.; stanowisko to objął dr inż. Józef Żuk; do końca roku, czyli w ciągu kilkunastu dni, miał on przygotować akty wykonawcze, aby od 1 stycznia 1995 r. mogła zacząć w pełni funkcjonować ustawa o zamówieniach publicznych.

 

JEDNA WAŻNA OFERTA wystarczy, aby dokonać jej wyboru zgodnie z obowiązującą ustawą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego i negocjacji bez ogłoszenia.

Aktualizacja: 26-11-2013

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne