Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Jak sprawdzić jakość

Data publikacji: 03-09-2012 Autor: Zbigniew Popek

W jaki sposób można i należy sprawdzać, czy wykonawca w czasie realizacji robót użył odpowiednich materiałów? Kto powinien taką ocenę przeprowadzić i w jaki sposób udokumentować?

Realizacja robót budowlanych w Polsce jest regulowana przepisami ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 pr. bud. obowiązkiem inwestora jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego. To inspektor nadzoru sprawdza jakość użytych materiałów, stosownie do art. 25 ust. 2 pr. bud. Funkcję inspektora nadzoru może pełnić tylko osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (potocznie: uprawnienia budowlane) i należąca do izby samorządu zawodowego, np. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (z opłaconymi bieżącymi składkami). Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie można sprawować tylko w zakresie posiadanych uprawnień. Oznacza to, że jeśli w czasie realizacji robót występują różnego rodzaju prace wymagające nadzoru, może go pełnić kilka osób – każda w swojej specjalności.

Specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót

Roboty budowlane wykonywane są zwykle na podstawie projektu, w którym jego autor wskazuje materiały, jakich należy użyć do budowy. Dobry projekt przewiduje również sposób dopuszczenia materiałów do wbudowania i przytacza odpowiednie przepisy prawne, zwłaszcza normy techniczne w tym zakresie i zasady postępowania. Dla potrzeb wykonywania robót budowlanych w ramach zamówień publicznych, zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, autor projektu – w celu poprawnego opisu robót budowlanych – powinien sporządzić specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, w której opisany jest proces kontroli stosowanych materiałów na budowie.

Kontrola materiałów

Istnieje szereg zasad kontroli materiałów i każdy z inspektorów ma swój sposób na nadzór. Poniżej omówiono typową ścieżkę postępowania. Mając na uwadze sporządzony projekt, inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzania m.in., czy prace budowlane są realizowane zgodnie z projektem. Stosowane materiały można oceniać na dwa sposoby:

 

1) kontrolować wymagane dokumenty przed dostarczeniem materiału na budowę i wydać dyspozycje w tym zakresie,

2) kontrolować dokumenty w czasie dostawy materiałów na plac budowy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne