Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wydatki poniżej 14 tys. euro

Data publikacji: 03-09-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Tagi:    pełnomocnictwo

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Czy za podstawę wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a można przyjąć rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie przez zamawiającego od umowy zawartej w postępowaniu poniżej 14 tys. euro?

 

Jeżeli zamawiający, dokonując zakupów usług, dostaw czy robót budowlanych, chce wykluczać wykonawców czy odrzucać ich oferty, to powinien zasady te określić w wewnętrznym regulaminie czy instrukcji udzielania zamówień publicznych, w których opisze zasady prowadzenia takich postępowań. W mojej ocenie z wykładni gramatycznej i systemowej art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp wyraźnie wynika, że obowiązek wykluczenia wykonawcy obejmuje w tym przypadku wyłącznie sytuacje, gdy rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy dotyczyło umowy w sprawie zamówienia publicznego, czyli umowy, o której mowa w art. 139 i n. ustawy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest to bowiem odrębny typ umowy, uznawany powszechnie przez doktrynę za pozakodeksową umowę nazwaną. Wskazuje na to chociażby tytuł Działu IV pzp – „Umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Takie stanowisko zajął też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 września 2001 r. (IV CKN 381/00): „Umowę o zamówienie publiczne – mimo występujących zastrzeżeń, na które zwraca się uwagę w piśmiennictwie prawniczym – uznać należy za pozakodeksowy typ umowy nazwanej”. Zastosowanie przepisu art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy do innych umów stanowiłoby, moim zdaniem, naruszenie pzp, gdyż – zgodnie z ustalonym orzecznictwem – przepisów regulujących wykluczanie wykonawców nie można interpretować rozszerzająco.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne