Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Umowy powyżej 4 lat

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Zbigniew Raczkiewicz

Czas trwania umów na realizację zamówienia publicznego powinien być oznaczony i z reguły nie przekraczać czterech lat. Są jednak sytuacje, w których możliwe jest zawarcie umowy na dłuższy okres.

Problematyce umowy, która będzie zawarta z podmiotem wyłonionym w toku procedury udzielania zamówienia publicznego, poświęcony jest dział IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp. Artykuł 142 ustawy określa wymogi dotyczące długości trwania umowy. Zgodnie z punktem pierwszym powinna być ona zawarta na czas określony, chyba że występują przesłanki umożliwiające zawarcie umowy na czas nieoznaczony, zawarte w artykule 143. Kolejne punkty określają sytuację, w których umowa może być zawarta na okres dłuższy niż cztery lata, przy czym przedmiotem zamówienia mogą być tylko świadczenia okresowe lub ciągłe. Sytuacjami tymi są:

 

  1. oszczędność realizacji zamówienia w okresie dłuższym niż cztery lata,
  2. zdolność płatnicza zamawiającego,
  3. zakres planowanych nakładów oraz okres niezbędny do ich spłaty.

 

Powyższe przesłanki przedzielone są spójnikiem „lub”, co oznacza, że wystarczy, by wystąpiła tylko jedna z nich, aby zamawiający mógł zawrzeć umowę na okres dłuższy niż cztery lata. Oczywiście musi to odpowiednio uzasadnić, a uzasadnienie – w przypadku zamówień o wartościach ponadprogowych – powinno zostać przekazane prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Wymóg ten nie obowiązuje w wypadku zamówień na roboty budowlane, gdyż nie można ich uznać za świadczenie okresowe lub ciągłe (J. Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 417, pkt 3).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne