Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Konsorcjant czy podwykonawca

Data publikacji: 03-09-2012 Autor: mec. Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Tagi:    konsorcjum   wadium   gwarancja

Jeśli zamawiający stawia zbyt wygórowane warunki w zakresie posiadanych potencjałów, warto zdecydować się na udział w konsorcjum. Gdy jednak barierą są środki finansowe, lepiej wybrać formę podwykonawstwa.

Konsorcjum czy podwykonawstwo – jaką formę współpracy powinni wybrać wykonawcy zamierzający ubiegać się o zamówienie publiczne? Odpowiedź, choć mogłaby wydawać się prosta, wcale taka nie jest. Wybór formy współpracy wykonawców, którzy chcieliby wykonywać zamówienie publiczne, zależy bowiem od specyfiki danego zamówienia, od sposobu skonstruowania przez zamawiającego oczekiwań względem wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz od potrzeb i oczekiwań samych wykonawców. Aby wykonawcy mogli dokonać wyboru, o którym mowa, muszą więc dokładnie przeanalizować zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy też ogłoszenia o zamówieniu odnoszące się do warunków udziału w postępowaniu oraz warunków realizacji samego zamówienia, a następnie pozyskane w ten sposób informacje zestawić z wiedzą odnośnie ryzyka oraz korzyści płynących z wyboru jednej z omówionych poniżej form współpracy.

Wspólne ubieganie się o zamówienie publiczne – korzyści

Stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

 

  • Kumulacja potencjałów

Celem i istotą tworzenia konsorcjów jest kumulacja potencjałów „wnoszonych” przez poszczególnych partnerów, umożliwiająca im łącznie spełnienie warunków udziału w postępowaniu, m.in. dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia (tak KIO w wyroku z dnia 27 maja 2011 r. – KIO 1024/11). Nie każdy więc wykonawca tworzący konsorcjum musi posiadać własne doświadczenie, zasoby techniczne czy zasoby ekonomiczne niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, a następnie do realizacji zamówienia. Ową zasadę dobrze obrazuje przykład wspólnego wykazywania przez konsorcjum spełnienia warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w określonej przez zamawiającego wysokości. Pomimo wątpliwości, jakie były podnoszone w tej kwestii w przeszłości, obecnie w zasadzie zgodnie przyjmuje się w orzecznictwie, że warunek ten może zostać spełniony w ten sposób, że jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedstawi ubezpieczenie na pełną kwotę wymaganą przez zamawiającego, ale warunek ten można spełnić także poprzez zsumowanie wartości polis kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (por. wyrok KIO z dnia 21 lutego 2011 r. – KIO 248/11).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne