Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dzielić czy łączyć

Data publikacji: 03-09-2012 Autor: Halina Olszowska
Autor: rys. B. Brosz
Halina Olszowska

W gminie G. nie do końca wiedzą, jak to jest z tym dzieleniem zamówienia na części, a więc nie wiedzą, kiedy podział jest dopuszczalny, a kiedy zakazany. Z licznych pytań, jakie wpływają do redakcji, można wnosić, że – niestety – nie jest to problem tylko tej gminy.

W wielu publikacjach można wyczytać, że zamawiającego obowiązuje generalny zakaz dzielenia zamówienia na części. Z art. 32 ust. 2 pzp wynika, że zakaz ten funkcjonuje tylko wówczas, jeśli taki podział prowadzi do omijania przepisów ustawy.

Trzeba znać procedury

Jak wiadomo, procedury udzielania zamówień publicznych zależą od przedmiotu i wartości zamówienia. Zamawiający najpierw powinien więc opisać przedmiot swego zamówienia, czyli zakres tego, co zamawia, by następnie oszacować jego wartość z należytą starannością. Przedmiot zamówienia trzeba określić zgodnie z przepisami zawartymi w art. 29–31 pzp, zaś dla robót budowlanych dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 września 2004 r. (patrz ramka).

 

Szacując wartość zamówienia, należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana), ale także sposób jego świadczenia (jednorazowe, ciągłe, powtarzające się w czasie), jak i okres, na jaki umowa zostanie zawarta. Sposób szacowania wartości zamówienia określają przepisy zawarte w art. 32–35 pzp, zaś dla robót budowlanych dodatkowo rozporządzenie z dnia 18 maja 2004 r. (patrz ramka).

„Okres przydatności” szacunkowej wartości zamówienia

Zamawiający musi pamiętać, że wyszacowana wartość zamówienia ma swój „okres przydatności”. Zgodnie bowiem z art. 35 pzp wartość dla usług i dostaw powinna być wyszacowana nie wcześniej niż 3 miesiące, zaś dla robót budowlanych nie wcześniej niż 6 miesięcy, przed dniem wszczęcia postępowania. Zgodnie zaś z definicją postępowania momentem wszczęcia postępowania jest ogłoszenie o zamówieniu, względnie zaproszenie do złożenia ofert bądź do negocjacji. Jeśli przed wszczęciem postępowania zmienią się przepisy mające wpływ na wartość zamówienia bądź zamawiający zmieni przedmiot zamówienia (np. zwiększając lub zmniejszając jego zakres), wówczas należy ponownie określić wartość zamówienia. Wyszacowana wartość zamówienia jest wartością netto, tzn. nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT) i powinna być przeliczona po aktualnym kursie euro wynikającym z rozporządzenia (patrz ramka) i wynoszącym na tę chwilę 4,0196 zł.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne