Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zmiany podmiotowe

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: mec. Anna Dankowska
Tagi:    konsorcjum
Autor: Rys. B. Brosz

Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia publicznego oraz zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy i zamawiającego po zawarciu umowy.

Zakres dopuszczalnych zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego w kolejnych nowelizacjach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759), dalej: pzp – jako instytucja – ciągle nabiera nowego kształtu. Zmiany podmiotowe w ustawie są jednak często mylnie kojarzone i rozpatrywane w kontekście zmieniającego się przepisu art. 144 pzp, traktującego o zmianach umowy w sprawie zamówienia publicznego. W literaturze ponadto zdawkowo traktuje się zmiany podmiotowe po stronie zamawiającego. Natomiast co do zakresu możliwych zmian po stronie wykonawcy zamówienia publicznego istnieje wiele kontrowersji.

Podstawa prawna

Art. 144 pzp traktuje o zmianach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wielu komentatorów analizuje zmiany podmiotowe w pzp na gruncie tego przepisu. Analiza zakresu zastosowania wspomnianego artykułu prowadzi jednak do wniosku, że przepis ten dotyczy jedynie treści stosunku zobowiązaniowego.

 

W publikacji M. Safjana wskazuje się, iż „szkielet” stosunku zobowiązaniowego stanowią: „strony, treść (prawa i obowiązki stron) oraz przedmiot tego stosunku cywilnoprawnego” (M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2007). „Postanowienia zawartej umowy” stanowią treść stosunku zobowiązaniowego. Treści umowy nie stanowi natomiast oznaczenie jej stron, co z kolei implikuje wniosek, że zmiany podmiotowe w umowie w sprawie zamówienia publicznego nie powinny być rozpatrywane w kontekście art. 144 pzp, gdyż nie należą do zakresu tego przepisu.

 

Prawo zamówień publicznych nie odnosi się bezpośrednio do zmian podmiotowych w umowie w sprawie zamówienia publicznego i to zarówno w trakcie trwania procedury w sprawie zamówienia publicznego, jak i po zawarciu umowy lub w trakcie jej obowiązywania.

 

Zarówno do czynności podejmowanych przez zamawiającego lub wykonawcę, jak i do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej: kc, jeżeli nie sprzeciwia się temu pzp i jego rygory.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne