Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Usługi sprzątania

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Piotr Szyszło

Utrzymanie czystości w szpitalach jest istotne głównie ze względu na zapobieganie wewnątrzszpitalnym zakażeniom. Dlatego tak ważne jest dokładne opisanie przez zamawiających zakresu świadczonych usług. 

Usługi utrzymanie czystości w szpitalach, finansowane w ramach kontraktów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, stanowią potencjalne źródło oszczędności w poszukiwaniu dodatkowych środków na bezpośrednie działania medyczne. Nie może to jednak odbywać się kosztem zapewnienia właściwych i bezpiecznych dla zdrowia pacjentów parametrów jakościowych tych usług.

 

Usługi w zakresie utrzymania czystości są usługami o charakterze priorytetowym, powtarzającymi się okresowo, i w większości szpitali publicznych wartość szacunkowa tych zamówień przekracza kwoty, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Wspólnot Europejskich, tym bardziej iż usługi te są zlecane najczęściej na okres paru lat (2-4). Generalnie, szpitale udzielają zamówienia publicznego na powyższe usługi w trybie przetargu nieograniczonego przy zastosowaniu ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.


Rozwiązania organizacyjne przy utrzymaniu czystości

 

  1. Tradycyjne – utrzymaniem czystości zajmują się salowe lub sprzątaczki, a pracownicy organizacyjnie podporządkowani są poszczególnym oddziałom szpitalnym.
  2. Sprzątaniem zajmuje się wyodrębniona organizacyjnie komórka w strukturach szpitala.
  3. Usługi te zlecane są w całości firmie zewnętrznej.
  4. Występują formy mieszane, łączące różne wymienione wcześniej modele, np. salowe sprzątają na oddziałach szpitalnych, a w budynkach administracyjnych oraz w gabinetach poradni specjalistycznych firma zewnętrzna lub czynności pomocnicze przy pacjencie wykonują pracownicy szpitala, zaś sprzątania obiektu dokonuje firma zewnętrzna.

 

Względy społeczne i uwarunkowania lokalne (np. szpital jako największy pracodawca, duże bezrobocie) powodują, że dyrektorzy szpitali, którzy nie są w stanie zrestrukturyzować zatrudnienia, powierzają wykonanie usług na zewnątrz. 


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne