Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Osoba fizyczna w roli udostępniającego (cz. 2)

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

W ubiegłym numerze omówione zostały przepisy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym oraz kadrowym i dokumentów potwierdzających tę okoliczność sprzed nowelizacji. W tym wydaniu aktualne przepisy.

Obecnie, po wejściu w życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU nr 206, poz. 1591), dalej: mała nowelizacja, art. 22 ust. 1 pzp w części dotyczącej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału i osób zdolnych do wykonania zamówienia otrzymał nowe brzmienie. Nowelizacja ta wprowadziła również zupełnie nowy przepis – art. 26 ust. 2b pzp.

 

Wymusiło to również odpowiednie zmiany w postanowieniach aktów wykonawczych. Dotychczasowe rozporządzenie z 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zastąpiono rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (DzU nr 226, poz. 1817), dalej: rozporządzenie 2009, na skutek czego to pierwsze utraciło moc. Na podstawie rozporządzenia 2009 obecnie w zakresie dysponowania czy to potencjałem technicznym, czy osobowym, dopuszczalne jest tylko żądanie wykazu wraz z informacją o podstawach tego dysponowania – § 1 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 6 rozporządzenia 2009 (szerzej zob. J. Wysocki, Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego, Przetargi Publiczne nr 2 (51), 2010 r., s. 8 i n. oraz A. Szyszkowski, Dokumenty żądane od wykonawców, Monitor Zamówień Publicznych nr 5, 2010 r., s. 4 i n.). Regulacje dotyczące samego zobowiązania podmiotu trzeciego, które potwierdza stan dysponowania przez wykonawcę biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednim potencjałem, wynikają natomiast wprost z dyspozycji art. 26 ust. 2b pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne