Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Usługi niepriorytetowe

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku usług niepriorytetowych zamawiający nie stosują określonych przepisów prawa zamówień publicznych. Gdy przedmiotem zamówienia są usługi priorytetowe, muszą stosować wszystkie przepisy.

Zamawiający, prowadząc postępowania na zasadach po nowelizacjach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, najczęściej pamięta tylko o tym, że wykonawcom nie przysługują już protesty, natomiast całkowicie zapominają o wielu innych zmianach.

 

Jedną z nich jest możliwość wykorzystania wyłączeń częściowych w postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego dotyczących usług o charakterze niepriorytetowym. Przepis art. 5 ust. 1 pzp ustanawia złagodzony reżim prawny dla usług niepriorytetowych, wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (DzU nr 12, poz. 68).

 

Wskazane w załączniku dwie kategorie usług niepriorytetowych od 17 do 27 stanowią katalog otwarty. Fakt ten potwierdza ostatnia z wymienionych kategorii – 27 pt. „inne usługi”, w której mieszczą się wszelkie usługi nienazwane, nowe i nieoznaczone konkretnymi kodami CPV, pod warunkiem iż nie są to usługi określone w załączniku nr 1.

Uproszczone przepisy

Usługi podzielone zostały na priorytetowe i niepriorytetowe (wzorem załączników do dyrektywy 2004/18/WE), pozwalając tym samym zamawiającemu na odstępstwo od stosowania części przepisów ustawy w niektórych przypadkach. Do zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi priorytetowe, zastosowanie mają wszystkie przepisy pzp. Natomiast w postępowaniach, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, zamawiający – zgodnie z wytycznymi art. 5 ustawy – nie stosuje przepisów pzp dotyczących:

 

  1. terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert,
  2. obowiązku żądania wadium,
  3. obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  4. zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy,
  5. przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne