Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Wykluczenie, odrzucenie oferty

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Halina Olszowska

Na co powinni zwrócić uwagę wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z ich wykluczeniem, odrzuceniem oferty czy poprawianiem omyłek. 

Wpoprzednich artykułach z tego cyklu omówione zostały kwestie dotyczące ogłoszenia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawartości umowy i możliwości wprowadzania do niej zmian. W tym wydaniu pozostałe kwestie związane z tym, na co powinien zwracać uwagę wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia uzupełniające z wolnej ręki

Już na etapie określania przedmiotu i wartości zamówienia zamawiający musi podjąć decyzję, czy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp, aby przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnić wartość zamówień uzupełniających (art. 32 ust. 3 pzp). Może to jednak zrobić wyłącznie w przypadku trybu przetargu nieograniczonego lub ograniczonego oraz gdy są spełnione inne przesłanki wynikające z powyższych przepisów.


Zamówienia uzupełniające (dostawy)

 

  1. Przewidziane w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym lub ograniczonym dotyczącym zamówienia podstawowego.
  2. Zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; polegają na rozszerzeniu dostawy (to samo, ale więcej).
  3. Zostaną udzielone temu samemu wykonawcy, który wykonywał zamówienie podstawowe.
  4. Będą udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego do łącznej wartości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
  5. Wymagają uzasadnienia, że zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze (nie ma więc uzupełniających zakupów środków czystości, mebli, leków, sprzętu laboratoryjnego itp. – dotyczy to raczej urządzeń mechanicznych).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne