Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wykluczenie, odrzucenie oferty

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Halina Olszowska

Na co powinni zwrócić uwagę wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z ich wykluczeniem, odrzuceniem oferty czy poprawianiem omyłek. 

Wpoprzednich artykułach z tego cyklu omówione zostały kwestie dotyczące ogłoszenia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawartości umowy i możliwości wprowadzania do niej zmian. W tym wydaniu pozostałe kwestie związane z tym, na co powinien zwracać uwagę wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia uzupełniające z wolnej ręki

Już na etapie określania przedmiotu i wartości zamówienia zamawiający musi podjąć decyzję, czy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp, aby przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnić wartość zamówień uzupełniających (art. 32 ust. 3 pzp). Może to jednak zrobić wyłącznie w przypadku trybu przetargu nieograniczonego lub ograniczonego oraz gdy są spełnione inne przesłanki wynikające z powyższych przepisów.


Zamówienia uzupełniające (dostawy)

 

  1. Przewidziane w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym lub ograniczonym dotyczącym zamówienia podstawowego.
  2. Zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego; polegają na rozszerzeniu dostawy (to samo, ale więcej).
  3. Zostaną udzielone temu samemu wykonawcy, który wykonywał zamówienie podstawowe.
  4. Będą udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego do łącznej wartości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.
  5. Wymagają uzasadnienia, że zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze (nie ma więc uzupełniających zakupów środków czystości, mebli, leków, sprzętu laboratoryjnego itp. – dotyczy to raczej urządzeń mechanicznych).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne