Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Warunkowa realizacja

Data publikacji: 01-11-2010 Autor: Mariusz Partyka

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej czy udzielonego przez państwa członkowskie EFTA. Nie dotyczy to żadnych innych źródeł, z których pozyskiwane są środki.

Zgodnie z art. 2 pkt 13 pzp zamówienia publiczne to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Element odpłatności jest więc elementem stałym zamówienia publicznego. Aby zamówienie mogło zostać udzielone, zamawiający powinien posiadać stosowne środki finansowe. Tutaj pojawia się jednak pytanie o umiejscowienie tego wymogu w czasie: czy zamawiający musi posiadać środki już przed wszczęciem zamówienia, czy dopuszczalne będzie, aby uzyskał je później, tj. w trakcie procedury, a może nawet dopiero w trakcie realizacji zamówienia?

Wszczynać postępowanie czy nie

Przede wszystkim należy rozstrzygnąć, czy dopuszczalne jest wszczęcie postępowania, w sytuacji gdy zamawiający nie posiada środków na sfinansowanie danego zamówienia. Zarówno przed wejściem w życie ostatniej nowelizacji pzp, jak i obecnie należałoby odpowiedzieć, że pod pewnymi warunkami będzie to dopuszczalne (przed nowelizacją – opierając się na wykładni UZP, po nowelizacji – opierając się na art. 93 ust. 1a pzp). Aby określić, jak sytuacja ta wygląda aktualnie, sięgnijmy do przepisów. Kwestię tę reguluje nowy art. 93 ust. 1a pzp.

 

Jak wynika z tego przepisu, obecnie ustawa reguluje wyłącznie zasady związane z nieuzyskaniem środków z UE albo EFTA. Brak uregulowania innych przypadków można odczytywać tylko w jeden sposób, a mianowicie, że ustawodawca nie przewiduje możliwości unieważnienia postępowania ze względu na brak środków z innych źródeł. Gdyby było inaczej, tj. gdyby ustawodawca chciał przewidzieć analogiczną sytuację w przypadku braku przyznania środków z innych źródeł – zapewne znalazłoby to wyraz w stosownym przepisie ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne