Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska


Gwarancja na okres dłuższy niż termin związania ofertą

Ubezpieczyciel wystawił wadialną gwarancję ubezpieczeniową na okres dłuższy niż termin związania ofertą. Czy taka gwarancja jest ważna? Czy na podstawie takiego dokumentu zamawiający może żądać wypłaty wadium od ubezpieczyciela, a ubezpieczyciel zechce zadość uczynić roszczeniom stawianym przez zamawiającego po upływie terminu związania ofertą, ale w terminie ważności gwarancji?

 

Odnosząc się do okresu ważności wadium, Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 lipca 2010 r. (KIO/1473/10) wskazała, iż: „Przepisy ustawy nie zawierają definicji wadium. Pod pojęciem tym jednakże rozumie się określoną sumę pieniędzy lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, od których wniesienia zamawiający uzależnia dopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wadium jest zabezpieczeniem zamawiającego przed niesolidnym wykonawcą. W związku z rolą, jaką odgrywa wadium, musi ono być ważne przez cały okres związania ofertą”. Dlatego też, odpowiadając na pierwszą część pytania i biorąc pod uwagę fakt, iż skoro wadialna gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona jest na okres dłuższy niż termin związania ofertą, to nie budzi wątpliwości, iż może stanowić zabezpieczenie oferty przez cały okres związania ofertą. W tym przypadku nie ma żadnych podstaw do wykluczenia z tego powodu wykonawcy, który w ten sposób zabezpieczył swoją ofertę.

 

Odnosząc się natomiast do drugiej części pytania, odwołam się do wyroku KIO z dnia 1 września 2010 r. (KIO/1782/10), w którym Izba wskazała, że „przepis art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy jednoznacznie wskazuje, iż wadium jest nierozerwalnie związane z okresem związania ofertą. Celem wadium jest zabezpieczenie zapłaty określonej sumy (przez wykonawcę na rzecz zamawiającego) przez cały okres związania ofertą. W związku więc z rolą, jaką odgrywa wadium, musi być ważne przez cały okres związania ofertą. Wadium nie może funkcjonować samo w sobie, gdyż stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego w okresie, gdy wykonawca jest związany ofertą. Jest to jedyny przewidziany ustawą cel istnienia wadium. Skoro wykonawca przestaje być związany swoją ofertą, to w okresie tym nie mogą powstać roszczenia zamawiającego, dające podstawę do zatrzymania wadium”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne