Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pomoc techniczna

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Sylwia Mosur

W projektach współfinansowanych ze środków unijnych pomoc techniczna określana jest jako zespół konsultantów wspierających beneficjenta w sprawnym i efektywnym prowadzeniu inwestycji.

W ramach własnej struktury beneficjent wyodrębnia komórkę odpowiedzialną za przygotowanie, organizację i monitorowanie realizacji projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno-organizacyjnej. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Spójności rolę takiej struktury organizacyjnej pełni jednostka realizująca projekt (jrp). Natomiast podstawowymi działaniami i zadaniami pomocy technicznej mogą być w szczególności:

 

  1. opracowanie dla jrp i zamawiającego rozwiązań organizacyjnych i procedur zarządzania projektem,
  2. opracowanie zaleceń w zakresie procedur generowania, przepływu, przetwarzania informacji i danych zawartych w raportach oraz gromadzenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji przez zamawiającego,
  3. przygotowanie jrp i zamawiającego do prawidłowego zarządzania finansowego projektem,
  4. przygotowanie jrp i zamawiającego do prawidłowego koordynowania procesu inwestycyjnego (wykonywania robót budowlanych) i działań nadzorczych,
  5. szkolenie personelu jrp i zamawiającego, m.in. w zakresie zarządzania i monitorowania finansowego umów/kontraktów i projektu, monitorowania procesu inwestycyjnego, stosowania prawa – w szczególności prawa budowlanego, podatkowego i prawa zamówień publicznych; ubezpieczeń – w szczególności w odniesieniu do kontraktów na roboty budowlane, rozwiązywania sporów z wykonawcami,
  6. doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania projektem w szczególności w sprawach technicznych, finansowo-księgowych oraz prawnych,
  7. przygotowanie jrp i zamawiającego do przeprowadzenia audytów wewnętrznych i audytów zewnętrznych,
  8. przygotowanie, opracowanie i przedłożenie zamawiającemu specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla kontraktów na roboty i/lub na dostawy, jakie zostaną wskazane przez zamawiającego do realizacji w ramach projektu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne