Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Założenia do nowelizacji (cz. 1)

Data publikacji: 01-12-2010 Autor: Agnieszka Adach

Do 21 sierpnia 2011 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć do swoich porządków prawnych zapisy dyrektywy obronnej. Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt założeń do kolejnej nowelizacji.

Przygotowane założenia dotyczą dwóch kwestii – implementacji dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (tzw. dyrektywy obronnej) oraz zmian przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, mających głównie charakter redakcyjny i zwiększający przejrzystość, ale również wzrost zainteresowania wykonawców i zamawiających licytacją i aukcją elektroniczną, a także dynamicznym systemem zakupów1.

 

W zakresie obowiązujących przepisów Urząd Zamówień Publicznych zaproponował następujące zmiany.

 

Definicje pojęć: roboty budowlane oraz obiekt budowlany

Jedną z proponowanych zmian jest modyfikacja definicji robót budowlanych, a także dodanie definicji obiektu budowlanego, która ma zapewnić spójność dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. (dyrektywa sektorowa) z przepisami pzp.

 

Na precyzyjne określenie zakresu pojęcia robót budowlanych pozwolą przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zawierającego wykaz działalności, które w świetle dyrektywy klasycznej i sektorowej są robotami budowlanymi. Do przepisów pzp zostanie też dodany przepis upoważniający do wydania przedmiotowego rozporządzenia.


Proponowane definicje

 

  1. Roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w rozporządzeniu lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego.
  2. Obiekt budowlany – wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.  

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne